Bakanlıktan aday öğretmenler için yeni genelge

Bakanlıktan aday öğretmenler için yeni genelge

Milli Eğitim Bakanlığı geçen 1 Mart'ta başlayan aday öğretmen yetiştirme süreci hakkında yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla bir genelge yayınladı. Genelgeye göre, aday öğretmenlere tek başına nöbet tutturulmayacak, tek başlarına derse girmeyecekler ve danışman öğretmenler kendi formlarını aday öğretmenlere doldurtmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, aday öğretmen yetiştirilmesi hakkında sürecin nasıl işleyeceği ilgili mevzuatta belirtilmesine rağmen bazı hususlarda tereddüte düşülmesinin tespit edilmesi amacıyla 81 ildeki okullara bir genelge gönderdi.
Okullara gönderilen genelgede aday öğretmen yetiştirme sürecinde uyulması gereken bazı konular şöyle sıralandı:
- Aday öğretmenler bir gün içerisinde 6 ders saatinden fazla okulda zorunlu olarak tutulmayacaklardır.
- Aday öğretmen 6 ders saatinin 3 saatini danışman öğretmenle birlikte sınıf içi gözlem ve / veya uygulama etkinliği olarak geçirecektir.
- Aday öğretmenlerin okula zamanında gelip gitmesi konusunda hassasiyet göstermelerinin sağlanması gerekmektedir.
- Aday öğretmenler hiçbir şekilde raporlu öğretmenlerin yerine veya öğretmeni olmayan bir sınıfta tek başlarına derse giremeyecektir.
- Aday öğretmenler danışman öğretmenlerin nöbet gününde danışman öğretmenle beraber nöbet tutacaklardır. Bunun dışında aday öğretmene fiilen ve tek başına nöbet görevi verilmeyecektir.
- Danışman öğretmenler kendilerinin hazırlaması gereken formları kesinlikle aday öğretmenlerin hazırlamasını istemeyecektir.
- Danışman öğretmenin kısa süreli geçici görevde olması durumunda, mazeret izni ve sağlık izni gibi nedenlerle okulda bulunamayacağı hallerde danışman öğretmenin değiştirilmesine gerek olmayıp bu gibi durumlarda aday öğretmen izinli sayılmayacak ancak okulda bulunan başka bir öğretmenle geçici olarak ilişkilendirilecek.
- Aday öğretmen yetiştirme sürecinde programlarındaki faaliyetlerin tamamına katılmak zorunda olup, okul içi ve okul dışı faaliyetlerin herhangi birisine resmi mazeretleri dışında katılmayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.