CHP'li Altay yeni açıklanan üniversiteye giriş sistemini eleştirdi!

CHP'li Altay yeni açıklanan üniversiteye giriş sistemini eleştirdi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yeni açıklanan üniversiteye giriş sistemini eleştirdi. Adayların aynı gün 160-240 soru çözecek olmasının performansı düşüreceğine, aynı gün yapılacak iki oturumun da pedagojik açıdan uygun olmadığını söyleyen Altay, “Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinde 'Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir' denmekt

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, dün açıklanan üniversiteye giriş sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Altay’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

YGS ve LYS sistemi getirilirken, sınav stresi nedeniyle intihar teşebbüsleri gibi kaygı verici olaylar yaşanması nedeniyle, “Gençlerimizin hayatı bir günlük sınavdan daha kıymetli” denilmişti.

Yeni sınav modelinin eski sitemle özünde çok farkı yoktur. Yeni sistemdeki Temel Yeterlilik Sınavı eski sistemde Mart ayında YGS olarak yapılmakta idi. Öğleden sonra yapılacak oturum ise Haziran ayında yapılan LYS idi.

Yeni sınav modelinin eskisinden farkı, farklı aylarda iki aşamalı yapılan sınav, aynı günde yapılacak olmasıdır. Bir günde adaylar en az 160 en fazla 240 soru çözmek zorunda kalacak. Adayların aynı gün 160-240 soru çözecek olması performansını düşürecektir. Aynı gün yapılacak iki oturum pedagojik açıdan uygun değildir.

Getirilen yeni sistemde adaylar daha çok baskı ve stres yaşayacaklar. Adaylar, tek günde yapılacak sınav nedeniyle, tüm geleceklerini bir günlük performanslarına göre şekillendirecek. Bu sınav sistemi ölçme değerlendirme ilkelerine uygun değildir. Yeni model güvenilirlik, geçerlilik ve tutarlılık ilkeleri ile çelişecektir. Bir gün içerisinde yapılan başarı değerlendirmesi tutarlı olmayacaktır.

İlk aşama olarak Türkçe ve Matematik derslerinden oluşan “Temel Yeterlilikler Sınavının” getirilmesi olumludur.

Sınavın sadeleşmesi, puan türünün azaltılması olumlu bir gelişme olmasına rağmen, programların hangi puan türüne göre öğrenci alacağı hususu tartışılmalıdır.
Temel Yeterlilikler sınavı öğrencilerin okuduğunu anlama, kendini ifade etme yeterliliğini geliştirecektir.

Soruların Lise müfredatına dayalı olarak hazırlanacak olması okulun önemini ve öğrencilerin okula bağlılığını arttıracaktır.

Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinde “Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.” denmektedir Getirilen sistem ile bir günde en az 4 sınav olacak ve toplam soru sayısı 160 olacaktır.

Ortaöğretimden mezun olunan alan dışında sınava girilip girilemeyeceği muallaktadır. Örneğin MF öğrencisi öğle sonu oturumunda TM grubu sınavlarına katılamayacak gibi bir sonuç doğmuştur. Eğitim hakkının engellenmesi söz konusudur.

Bu sınav şekli ile bazı okul türleri dezavantajlı konuma gelecektir. Ortaöğretim ders çizelgelerinin yeni sisteme göre uyarlanması gerekir.