Danıştay, ortaöğretimde başörtüsüne iptal başvurusunu reddetti

Danıştay, ortaöğretimde başörtüsüne iptal başvurusunu reddetti

Danıştay Başsavcılığı, ortaokul ve liseler ile çok programlı liselerde başörtüsü serbestliği getiren yönetmeliğin iptalini istemişti.

Danıştay 8. Dairesi, ortaöğretimde başörtüsü serbestisi getiren yönetmeliğin ilgili hükmünün iptal istemini oy birliğiyle reddetti.
Danıştay Başsavcılığı, ortaokul ve liseler ile çok programlı liselerde başörtüsü serbestliği getiren yönetmeliğin iptalini istemişti.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik 2014 yılında değiştirilerek lise ve ortaokul öğrencilerine başörtüsü serbestisinin önü açılmıştı. Yargıçlar Sendikası Kurulu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, düzenlemeyi iptal istemiyle dava açmıştı. Konuya ilişkin görüşünü davaya bakan Danıştay 8. Dairesi’ne sunan Danıştay Başsavcılığı, ortaokul ve liseler ile çok programlı liselerde başörtüsü serbestliği getiren yönetmeliğin iptalini istemişti.