MEB, e-okul üzerinden obez çocukların ailelerini uyaracak

MEB, e-okul üzerinden obez çocukların ailelerini uyaracak

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın, çocukluk çağı obezitesinin artmasını önlemek amacıyla okul kantinlerinde düzenlemeye gitmesinin ardından yeni bir çalışma başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı, kilolu ya da obez çocuğun velisine, e-okul üzerinden veriler gönderip, önerilerde bulunulacak. Bu durum yeterli olmazsa çocuk, gerekirse aile, hekime yönlendirilecek. 

 Sağlık Bakanlığı ile MEB işbirliği yaparak okul kantinlerini düzenlemeye başladı. Artık kantinlere kırmızı olarak gösterilen kola, çikolata ve cips gibi yiyeceklerin girişi yasak. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile birlikte çalışan Bakanlık, mevcut veli bilgilendirme sistemine çocuğun fiziksel aktivitesiyle ilgili verileri ekleyecek. Örneğin, çocuk kilolu ya da obez ise ailelere sistem üzerinden önerilerde bulunulacak. Beslenme ile ilgili sorun devam ederse, çocuğun ve gerekirse ailenin aile hekimine başvurmaları istenecek.

Sağlık Bakanlığı ve MEB daha önce de “Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi Uygulama Rehberi” hazırlamıştı. Rehberde şunlara dikkat çekiliyor: “Fiziksel uygunluk, günlük işleri yorgunluk duymaksızın canlı ve uyanık yapabilmek ve serbest zamanları neşeli uğraşlarla geçirebilmek için gerekli enerjiye sahip olmaktır. Fiziksel uygunluk eğitiminin genel hedefi, öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeylerini sadece okul yıllarında değil, okul sonrası yaşamlarında da geliştirebilmeleri ve düzenli olarak fiziksel aktivite yapmaları için gerekli olan bilgi, beceri, tutum ve davranışları onlara kazandırarak, toplumda yetersiz fiziksel aktivite nedeni ile ortaya çıkan sağlık sorunlarını en aza indirmektir.

Fiziksel Uygunluk Karnesi’nin şu yararları sağlaması beklenmektedir:

Fiziksel uygunluğu ölçme ve değerlendirme becerileri kazandırmak.

Dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazandırmak.

Fiziksel aktiviteye karşı merak uyandırmak. Fiziksel aktivitelere katılmak için gereken hareket becerilerini kazandırmak. Düzenli yapılan fiziksel aktivite ile sağlıklı yaşam arasındaki ilişki hakkında bilgi vermek.

Fiziksel aktiviteye yönelik yanlış bilgiler ve hatalı uygulamalar hakkında bilgi vermek. Kişisel fiziksel aktivite programı hazırlama becerileri kazandırmak.

Fiziksel aktivite eksikliği kaynaklı hastalıklar hakkında bilinçlenmelerini sağlamak.

Alkol, tütün, uyuşturucu gibi zararlı maddelerin sağlığımıza olumsuz etkilerinin azaltılması için bir zemin hazırlamak.

Fiziksel işlerde çabuk yorulmadan dolayı moral ve motivasyon bozukluğu yaşayan bireylere bu alışkanlılardan kurtulmaları gerektiğinin hatırlatılması.

Düzenli olarak fiziksel aktivite yapma alışkanlığı kazandırmak.

Sunulan sportif ürünlerin arasından doğru seçimi yapılmasına yardımcı olmak.”