Said Nursi'nin hayalini AKP gerçekleştiriyor

Said Nursi'nin hayalini AKP gerçekleştiriyor

Nur cemaati lideri Said Nursi’nin Osmanlı’nın son döneminde kurma çalışmalarına başladığı ancak yarım kalan ‘’Medresetüzzehra (Zehra Üniversitesi)’’ Meclis’teki tasarı ile hayata geçiyor

Nur Cemaati’nin Kurucu Lideri Said Nursi'nin, Osmanlı’nın son dönemlerinde ''Eğitim öğretimi Doğu’ya medrese kapısı ile sokmak’’ için kurmayı planladığı ancak Birinci Dünya Savaşı nedeniyle gerçekleşemeyen ''Medresetüzzehra(Zehra Üniversitesi)’’ hayalini AKP gerçekleştiriyor.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre; TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nun gündeminde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile kurulması öngörülen beş devlet üniversitesinin arasında Van Zehra Üniversitesi de yer alıyor.

'100 yıllık hayal'

Aynı zamanda AKP Van Milletvekili olan TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Beşir Atalay’ın gayretleri ile kurulma aşamasına gelen üniversite ile ilgili olarak AKP Van Milletvekili Burhan Kayatürk de yerel basın organlarına verdiği demeçte, bu konuda bugüne kadar derinde yapılan bir çalışma olduğunu söyledi.

Kayatürk, "Heyecan verici bir olay Van için. Bu Van için 100 yıllık bir rüya. Güzel bir proje… Bugün Mısır’da, Malezya’da ve daha bir çok yerde böyle üniversiteler var. Türkiye’de de bu üniversite bir ilk olacak. İslam alemindeki birçok devletlerden de buraya ilgi alaka olacaktır. Bu tam anlamıyla bir düşünce merkezi de olacak" dedi.

''Bediüzzaman’ın eğitim modeli''


Van’da kurulması için çalışmaların uzun zamandır yürütüldüğü üniversite için 2012 yılında Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı bir sempozyum düzenledi.

empozyumun sonuç bildirgesinde, Said Nursi’nin eğitim felsefesine uygun eğitim kurumlarının kurulması, Medresetüzzehra eğitim kurumlarının Uluslararası Medresetüzzehra Üniversitesi olarak öncelikle Van’da kurulması gerektiği yer aldı. Dönemin Van Valisi Münir Karaloğlu da yaptığı konuşmada, ''Said Nursi'nin bu topraklardaki kardeşliğin bekâsı için projelendirdiği Medresetüzzehra Üniversitesi artık kurulmalı. Van'dan bu topraklardan çıkan irfan, çok daha görünür kılınmalı. Bediüzzaman'ın eğitim modeli tüm İslam coğrafyasında en üst düzeyde tartışılmalı’’ ifadelerini kullandı.

Kürtlerin mizacı dikkate alınmalı

Cemaate ait kaynaklarda amacı ''Kürt ve Türk ulemasının geleceğini sağlamlaştırma ve eğitim-öğretimi doğuya medrese kapısı ile sokmak, seçme kabiliyetini ve irade yetisinin güzelliklerini göstermek ve ondan faydalanılmasını sağlamak’’ olarak tanımlanan medrese için 8 şart belirlendi.

Bu şartlar arasında çeşitlendirilmiş eğitim sisteminin esas alınacağına ilişkin maddede Kürtler için, "Onların çocuksu ve basit olan mizaçları dikkate alınmalı" ifadesi yer aldı.

Çok dilli eğitim

Çok dilli eğitim yapılması planlanan üniversitede tasarıya göre şu bölümler açılacak:
''Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Fen Fakültesi, Yabancı Diller Fakültesi, İletişim Fakültesi, Dini İlimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Dini Araştırmalar Enstitüsü, Bölge Dillerini Araştırma Enstitüsü, Ekonomi ve Ticaret Enstitüsü.’’

Zehra Vakfı da kurulacak


Tasarının yasalaşmasından itibaren bir yıl içinde de Van Zehra Üniversitesi'ni Güçlendirme Vakfı kurulacak. Vergiden muaf tutulan vakıf gerekirse bağış da alabilecek.

Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar, gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek. Vakıf, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi ve harç istisnalarından yararlanacak. Vakfın talebi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından Hazine'nin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde, gelir getirici kullanımlar dahil kuruluş amaçlarını desteklemek üzere 49 yıla kadar bağımsız ve sürekli, nitelikli bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanım izni verilebilecek.

Vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve varsa kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra vakfa aktarılmak üzere, Bakanlar Kurulu Kararı ile Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine ödenek aktarılabilecek. Van Zehra Üniversitesi'ni Güçlendirme Vakfı okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve lise düzeyinde özel eğitim okulları açabilecek.