'Sakıncalı' bulunan akademisyenden yeni haber

'Sakıncalı' bulunan akademisyenden yeni haber

Avrasya Üniversitesi tarafından ‘sakıncalı’ bulunarak görevine son verilen akademisyen Büyükyılmaz'a mahkemeden iyi haber geldi. Kararla birlikte akademisyene işine geri dönme umudu doğdu.

Trabzon’da vakıf üniversitesi statüsünde bulunan Avrasya Üniversitesi’nde iktisat dersleri veren Murat Büyükyılmaz’ın görevine ‘sakıncalı olduğu’ gerekçesiyle son verilmişti.

Büyükyılmaz, iş sözleşmesinin feshedilmesini yargıya taşıdı. Samsun Bölge Mahkemesi 1. İdare Dava Dairesi genç akademisyenin itirazını haklı bularak, Trabzon İdare Mahkemesi’nin 5 Temmuz tarihli kararının yürütmesinin durdurulmasını karar verdi.

Kararda şöyle denildi:

Mevzuat hükümleri uyarınca mütevelli heyet başkanının ve rektör yardımcısının üniversitede görevli personellerin iş sözleşmelerinin fesih konusunda yetkisinin bulunmaması, yetkili kurul tarafından kendilerine yetki devrinde bulunulmayacak olması karşısında, mütevelli heyet başkanının ve rektör yardımcısının davacının iş sözleşmesinin feshine ilişkin dava konusu işleminde yetki unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan dava konusu işlem davacının davalı idare ile ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğrudan hayatını idame ettirme noktasında telafisi güç zararlara yol açabileceği açıktır.

Büyükyılmaz: Yaşadığım mağduriyetin sona ermesini umuyorum
Kararı gazetemize değerlendiren Büyükyılmaz, “Hukuksuz ve dayanaksız bir şekilde işten atıldığımı öğrendiğimde, işime geri döneceğimi düşündüğümü söylemiş, dava açmamak için uzun süre beklemiş ve üniversite yönetiminin bu yanlış kararından dönmesi için uğraşmıştım. Aradan geçen dokuz ayın ardından şimdi mahkeme de beni haklı bularak işime geri dönmemi hükmetti. Umuyorum ki yaşadığım mağduriyet en kısa sürede sona erer ve işime geri dönerek topluma eğitim alanında katkı sunma olanağına yeniden kavuşurum.” ifadelerini kullandı.

Üniversitenin usulsüz şekilde iş sözleşmesini feshettiği ortaya çıktı
Genç akademisyenin avukatı Özgür Urfa ise karara ilişkin, “Trabzon Avrasya Üniversitesi’nin usulsüzce işten çıkartma kararı, 3. Yürütmenin Durdurulması itirazımız sonucu kabul edildi. Üniversitenin yıllardır usulsüz ve yetkisiz şekilde iş sözleşmelerini feshettiği ortaya çıkmış oldu” dedi.