6 milyon yurttaş sağlık hizmeti alamayabilir!

İzmir Tabip Odası Üyesi Ergün Demir, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi borcu bulunan ve bin 192 liranın üzerinde geliri olan 6 milyon vatandaşın Mart ayından itibaren prim borcunu ödemezse sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağını açıkladı.

Demir,“ Mart itibariyle GSS sistemi kapsamında olup prim borcunu zamanında ödeyemeyen işsizler, çiftçiler, esnaf, ev hizmetlerinde çalışanlar, üniversiteden mezun olup iş bulamayan gençlerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaları mümkün olamayacaktır” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 milyon yurttaşın Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelemişti. Sürenin sona ermesi üzerine Bakanlık, 2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş tüm prim borçları yeniden yapılandırıldı ve yapılandırma kapsamı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde yayımlandı. Ancak yapılandırmaya göre sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için koşul getirildi. Buna göre borcunu yapılandıranlardan ancak ilk taksiti ödeyenler ve cari dönemde 60 günden fazla borçları olmayanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.
İzmir Tabip Odası Üyesi Ergün Demir ise 6 milyon vatandaşın sağlık hizmetlerinden yararlanamama riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklayarak, ANKA’ya şu değerlendirmede bulundu:
“Borcunu ödeyemeyen, ağustos ayı sonrasında 60 gün ve daha fazla prim borcu olanlar hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak ve hastaneye gittiklerinde provizyon alamayacaklardır. Hani yoksulluk sıfırlanmıştı."
‘ASGARİ ÜCRETİN 3’TE 1’İNDEN FAZLASI OLAN GSS’İNİ KENDİ ÖDEYECEK’
“Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları istenmektedir. Bu vatandaşlardan hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin GSS prim borçlarının silineceği ve primlerinin devlet tarafından ödeneceği belirtilmektedir. Sosyal güvencesi olmayan, hane içindeki gelirleri asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden fazla olanlar ise aylık 107,32 TL GSS primini kendileri ödeyeceklerdir.”
‘MADEM EKONOMİ UÇTU, VATANDAŞ NEDEN PRİM BORCUNU ÖDEYEMEMEKTEDİR’
“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığının bütçe sunum konuşmasında ‘Aşırı yoksulluk bu ülkede yok artık.  Aşırı yoksulluğu sıfırladık’ açıklaması yapmıştı. Sosyal güvenceden yoksun, yaşamlarını en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken ve asgari yaşam standardının altında gelire sahip olanlar durumlarını gelir testine girerek tespit ettirecekler. Yoksulluk sıfırlandı ise vatandaşların gelir testine başvurmalarını neden istemektesiniz? Madem ekonomi uçuşta, o halde neden vatandaşlar GSS prim borçlarını ödeyememektedir.”
‘AŞ YERİNE YOKSULLUK KAYNIYOR’
“AKP yetkililerinin ve TÜİK’in yaptığı açıklamaya bakılacak olursa işsizlik azalmakta, istihdam artmakta, ekonomi uçmaktadır. Madem ekonomi uçuşta, vatandaşlar genel sağlık sigortasını, esnaf ise BAĞ-KUR prim borçlarını yapılandırma ile son 2 yılda 3 kez ertelenmesine, faizlerinin silinmesine ve 12 -18 ay taksitlendirilmesine rağmen neden hala ödeyememektedir?  Yoksulluk, işsizlik ve ekonomik belirsizlik giderek artmaktadır. Pandemi devam ederken yüzlerce işyeri kapandı ve binlerce işçi işten çıkarıldı. Bu şekilde prim ödeyemeyenlerin sayısı da giderek artmaktadır. Vatandaşın ocağında  ‘aş yerine yoksulluk’ kaynarken SGK vatandaşa borcunu borçla kapatmayı önermektedir. Sorun çözülmez ise bu pandemi döneminde yaklaşık 6 milyon vatandaş sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.”
“GSS sistemi kapsamında olup prim borcunu zamanında ödeyemeyen işsizlerin, okulunu bitirip iş bulamayan gençlerin, siftah yapamayan ve iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafın, çiftçinin, ev hizmetlerinde çalışan kadınların ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının, Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve sağlık tesisleri ile devlet üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmaları mümkün olamayacaktır.”
‘VATANDAŞIN SAĞLIK HAKLARINDAN MAHRUM OLMASI KABUL EDİLEMEZ’
“Milyonlarca vatandaşın sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları bu pandemi döneminde ellerinden alınmaktadır. Sağlık hakkı bütün vatandaşlar için en temel insan hakkıdır. İktidarın görevi sağlık hakkının bütün vatandaşlar için kamusal, ücretsiz nitelikli, ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır. Pandemi etkileri tüm hızıyla devam ederken, sağlık hizmetlerine daha fazla gereksinimin olduğu bugünlerde borcunu ödeyemeyen vatandaşların sağlık haklarından mahrum edilmesi kabul edilemez.”
“En kısa sürede kararname yayımlanarak, primini ödeyemeyen vatandaşların sağlık hizmetinden yararlanmasını sağlayacak düzenleme gerçekleştirilmelidir.  Bunun için de tek başına erişim engelinin ileri tarihe ertelemesi değil, sağlık hizmetlerine koşulsuz erişimlerin her yurttaş için en temel insan hakkı olduğu kabulü ile yapılması ve bu olumsuz durumun giderilerek provizyon almalarının sağlanması gerekir.”