Bakana kıyak, sermayeyi kızdırdı: Ne yaparsanız yapın!

Bakana kıyak, sermayeyi kızdırdı: Ne yaparsanız yapın!

Sağlık Bakanı Koca’nın kendi hastanesini özel genelge yayımlayarak “ileri düzey hastane” sınıfına sokması diğer özel hastane sahiplerini kızdırdı. Genelgenin iptali için yargıya taşınacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Hakkındaki Genelge ile sadece kendi hastanesini ‘İleri düzey hastane’ sınıfına sokması çoğu AKP döneminde hizmete giren ve iktidara yakınlıklarıyla diğer özel hastane sahipleri arasında tepkiye yol açtı.

Bazı özel hastane sahiplerinin Koca'nın ‘Hastaneye özel’ genelgesinin iptali için yargıya başvurmaya hazırlandığı bildirildi.

Koca’nın da yöneticisi olduğu Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OSHAD) genelge sonrası özel hastane sahipleri ile 17 Haziran’da toplantı yaptı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre toplantıda ayrıcalığın kaldırılması için Fahrettin Koca ile görüşülmesine ve uyarılarının dikkate alınmaması halinde de itiraz için son gün olan 5 Eylül’e kadar Danıştay’a iptal davası açılmasına karar verildi.

Genelgeyle Medipol Hastanesi'ne ayrıcalık tanınmasına itiraz eden hastaneler arasında Nakşibendi cemaatine ait olduğu iddia edilen Lokman Hekim Hastanesi, Kurucu Başkanı Ethem Sancak olan Medicalpark ile Liv Hospital Hastanaleri’nin de bulunduğu ileri sürüldü.

BAKANIN HASTANESİ İLE SINIRLI KALDI
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Dr. Feza Şen Sağlık Bakanı Koca’nın kendi hastanesine ayrıcalık tanıyan genelgesini değerlendirirken şunları söyledi:

“İleri düzey hastane tanımı metrekare hesabına göre yapıldığı için Göztepe Medicalpark Hastanesi gibi birçok hastane bu kapsamın dışında kaldı. Metrekare şartı gibi şartlar belirlenmesi ve özel koşullara da yer verilmesiyle Türkiye’de 30’a yakın özel hastane ileri düzey hastane olabilecekken bu durum sadece Bakan’ın hastanesi ile sınırlı kaldı.

YATIRIMCILAR ÇEKİNİYOR

Hastanelerin basamaklarına göre SGK’den pay aldığını belirten Feza Şen, “Genelgenin başında 'Yetki Sağlık Bakanlığı’nda' denilmiş fakat genelgenin dayanağını aldığı kanun Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na dayanıyor. Orada da 'Basamaklarına göre paralar ödenebilir' deniyor. SGK özel hastanelere sınıflarına göre para ödüyor. SGK’nin hastanenin basamağına göre farklı fiyat uygulama hakkı var. Ayrıca sektör yatırımcısı gerçekleri söylemekten çekiniyor. Çünkü çoğu borçlu ve yaptıkları iş tamamen kamu denetimine ve düzenlemelerine tabi” dedi.

ŞEHİR HASTANELERİ İÇİN YAPILIYOR
Şehir hastaneleri için özel hastanelerin önünün kesildiğini de belirten Şen, “Önceden 40 yataklı bir hastaneniz varsa Sağlık Bakanlığı'na müraacat ettiğinizde yatak sayınız 75’e çıkarılıyordu. Şimdi bu genelge ile bu durum ortadan kalktı. 'Küçük hastaneler ne yaparsa yapsın büyük hastaneler de genişleyebiliyorsa genişlesin' denildi” diye konuştu.