Fatma Stare Kaftan'dan mektup var

Fatma Stare Kaftan'dan mektup var

Taşyapı ile anlaşmadım, tam tersi müteahhit firma olmaktan feragat etti. Zaten hissesi üzerinde 63 milyon dolarlık ipotek var

YURT Gazetesi-Ali Avcu/

İşte Fatma Stare Kaftan'ın mektubu:

Şişli Belediyesi Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdür Yardımcısı Hande Yalçıntaş’ın iş takipçiliğini belgeledim.

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 20,200 metrekarelik çok kıymetli arsanın ailesiyle birlikte yüzde 44 ortağı olan Fatma Stare Kaftan, önemli iddialarda bulunmaya devam ediyor.

Kaftan, müteahhitlik anlaşması olan Taşyapı’nın hissesi üzerinde 63 milyon liralık ipotek olduğunu ve müteahhitlikten feragat ettiğini öne sürdü. Projenin 2 milyar dolar olduğunu da sözlerine ekledi.

Şişli Belediyesi’nde kentsel dönüşüm ihalelerinin kapalı devre kamera kayıtları ile değil derme çatma bir odada İPADE ile yapıldığını da öne süren Stare Kaftan, Şişli Belediyesi Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdür Yardımcısı Hande Yalçıntaş’ın Taşyapı firmasının iş takipçiliğini belgelediğini söyledi. Ali Derindağ ve Saffet Sert isimli iş adamlarını suçladı. 

Sayın Ali Avcu beyefendi, paydaşı olduğum taşınmazıma ilişkin 12 Ekim 2016 tarihli gazetenizdeki haberde, 6306 sayılı Yasa’nın kullanılarak şahsımın maruz bırakıldığı eylemleri dile getirdiğiniz için teşekkür ederim. Ancak haberde Etik Yapı Denetim A.Ş. firmasının sahibi Ali Derindağ adlı şahsın taşınmazımda Taşyapı A.Ş. ile anlaşma yaptığım yolundaki beyanı tamamen asılsız olup bir kısım örtülü mesaj mahiyetindedir. 

Taşyapı A.Ş. hem ekonomik yönden hem vizyon bakımından benim taşınmazımda proje gerçekleştirmeye yeterli değildir. Taşyapı A.Ş.’nin taşınmazdaki payında 63 milyon dolar .......... Bankasının ipoteği mevcuttur. 

Diğer yandan Taşyapı A.Ş. taşınmazda müteahhit adayı olmaktan feragat etmiş veya vazgeçmiş olup bu hususu mahkeme nezdinde beyan etmiştir. Bu husus dahi Ali Derindağın dayanaksız beyanının bir diğer kanıtıdır. 6306 sayılı Yasa bahane edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şişli Belediyesi ve Taşyapı A.Ş.’nin hukuk dışı uygulamaları nedeniyle İstanbul İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı vermesi karşısında bir kısım paydaşın, satış suretiyle ortaklığın giderilmesi talebi İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce karara bağlanmıştır. Bu karar hukuk dışı bir karar olup Yargıtay içtihatlarına uymamaktadır. Davada bekletici sebep olan ve aynına ilişkin iki dava derdesttir. Bu davalar sonuçlanmadan ortaklığın satış suretiyle giderilmesine olanak yoktur. Mahkemeye tesir edildiğini düşünüyorum. 

Halkın sesi olduğunuzu kabulle sizden bir başka konuyu gündeminize taşımanızı rica ediyorum. 

İş takipçisi bürokrat mı?

İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hande Yalçıntaş’ın Taşyapı A.Ş. adına iş takipçiliği yaptığını belgeledim. Hande Yalçıntaş Taşyapı A.Ş.’nin  hazırlattığı, taşınmazdaki sözde ya
pıların yıkılmış olduğuna ilişkin bilirkişi raporunu ilgili mahkemesine göndererek mahkeme kararına çevirtmeye çalışmış, bu işlemi de gazetenizdeki haber konusu hukuksuz yıkımı yapan şüpheli Saffet Sert eliyle yapmıştır. Adı geçen şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam etmektedir. Hande Yalçıntaş’ın ve şüpheli Saffet Sert’in birlikte hazırladıkları ve her ikisinin imzasını içeren elden takip belgesi şahsımda mahfuzdur. Dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer husus, 6306 sayılı Yasa kapsamında uzlaşmayan paydaşın payının satışına ilişkin işlemin yapıldığı resmi birim kapalı devre kamera sistemi dışında tutulmuştur ve altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü’ndeki bir salonda alüminyum konstrüksiyon ile bölünmüş bir odada ihale gerçekleştirilmekte ve ihale iPad ile bir memur tarafından görüntülenmektedir. 

Kapalı devre kamera sistemi dışında bırakılan ihalelere ilişkin şüphelerim mevcuttur. İhalenin yapıldığı müdürlük içerinde kapalı devre kamera sistemi bulunduğuna ilişkin bir görselde mevcuttur. Ancak ihaleler iPad ile görüntülenmektedir. Mahkemelere mevzu olabilecek ihalelere ilişkin delil vasfındaki görüntülerinin ipad den yok edilmesi veya manipüle edilmesi son derece kolaydır. Kısaca; kılıf hazırlanmıştır. Müteahhit adına iş takipçiliği çalışan bir müdür yardımcısının bulunduğu birimden mahkemeye delil aktarımının ipad’li tespit ile mümkün olmayacağı muhakkaktır. 6306 sayılı Yasa’nın uygulama yönetmeliklerindeki boşlukların bakanlık görüşü gibi takdim edilerek bir kısım kötü niyetli kişilere menfaat temin edilmeye çalışılmaktadır. Benim taşınmazımdaki toplu proje birkaç milyar dolar değerindedir. 

Ali Bey, yukarıda belirttiğim hususları dikkate alarak kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirmeye çalışan ve mülkiyet hakkına bakanlık eliyle yönelen tehditlere karşı duyarlı olmanızı bekliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Saygılarımla...

Kat karşılığı anlaşma çıkmazda 

Şişli'nin göbeğindeki Abidei-i Hürriyet Caddesi üzerinde 283 ada 3 parsel üzerindeki arsa toplam 20,200 metrekare. Yüzde 44’ü Fatma Stare Kaftan ve ailesine ait. Arsanın yüzde 43 paydaşı olan Taşyapı A.Ş. ile müteahhitlik kat karşılığı anlaşması çıkmaza girmiş.

Toplam 20 hissedarı olan arsanın tamamı 20,200 metrekare yüzde 44’ü Stare Kaftan ve ailesine ait. Taşyapı kat karşılığı olarak yüzde 44 paydaş ile kat karşılığı anlaşması yapmış durumda. Kalan yüzde 13’lük hisse sa
hipleri ise Taşyapı dahil hiç kimse ile masaya oturmuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arsanın metrekaresine 28,300 TL değer biçmiş. Bakanlık TL üzerinden değer tespiti yapmış. Buna karşılık Taşyapı ise 21,000 ABD Doları. Yani bugünkü kur ile 65,000 TL. Fatma Stare Kaftan’a göre de proje değeri önemli. Toplam 2 milyar ABD Doları tutarındaki projeyi Şişli Belediyesi’nde bazı yetkililer ile işbirliği yapan işadamları araziyi adamları ucuza kapatmaya çalışıyor. 

Derindağı yalanladı

Binaların bekçiliğini yapan Turan Karakuş’un iddiasına göre Etik Yapı Denetim A.Ş. yetkilisi Saffet Sert tarafından tehdit edilerek işyerinden dışarı çıkartılıp binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirmekte iken Şişli Belediyesi Zabıta Ekipleri’nin müdahalesiyle durdurulup idari para cezası kesilmişti.

Etik Yapı ve Denetim A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı 24. Dönem İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı olan
Ali Derindağ ise olayı yalanlayıp arsa paydaşlarından Fatma Stare Kaftan’ın Taşyapı ile anlaştığını söylemişti. Fatma Stare kaftan bu iddiayı yalanlamıştı. Yapılacak projenin tahmini rakamı Stare kaftana göre 2 milyar ABD Doları. Taşyapı A.Ş. adına iş takipçiliği yaptığını belgelediğini ifade edip. Yalçıntaş’ın Taşyapı A.Ş.’nin hazırlattığı, taşınmazdaki sözde yapıların yıkılmış olduğuna ilişkin bilirkişi raporunu ilgili mahkemeye Etik Yapı Denetim A.Ş.’nin gecekonduları gece yarısı bekçi Karakuş’u tehdit ederek yıkmaya çalışan Saffet Sert’ ile elden göndererek mahkeme kararına çevirtmeye çalıştığını ileri sürdü. Sert hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasının devam ettiğini belirtti.

Fatma Stare Kaftan'dan mektup var