Yargı'ya karşı kamulaştırma

Yargı'ya karşı kamulaştırma

Türkiye’nin en büyük kentinin ki, dünyanın birçok ülkesinden daha fazla nüfus barındıran kentinin, yeşil kalan neredeyse her santimetresini beton yığınına dönüştürme çalışmaları son hızla sürüyor

YURT Gazetesi-Ali AVCU/ İstanbul’daki yeşil alan talanları dur durak bilmiyor. “Mega Kent” mi yoksa “Mega Köy” mü demek doğru olur, bu konuda çok zıt görüşler öne sürülüyor ama Türkiye’nin en büyük kentinin ki, dünyanın birçok ülkesinden daha fazla nüfus barındıran kentinin, yeşil kalan neredeyse her santimetresinin beton yığınına dönüştürülmesi çalışmaları son hızla sürüyor.


Geçtiğimiz günlerde “Yurt’un Sesi”nde, Gaziosmapaşa ilçesinde yaşanan hukukun etrafından dolanmaları ele almıştık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mevlana Mahallesinde riskli alan kararlarına karşı mahalle sakinlerinin açtıkları ve kazandıkları davaları, buna karşın Bakanlığın, bu sefer de acele kamulaştırma kararı taktiğini uygulamaya soktuğunu dile getirmiştik.


Tabelasız inşaatlar


Konumuz yine Mevlana Mahallesi. Gaziosmanpaşa ilçesi Mevlana Mahallesi sakinlerinin yaşadıklarını
bir kez daha dillendirmek istiyoruz.


Mevlana Mahallesi sakinleri, 6306 sayılı Afet ve Risk Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında taşınmazlarının acele kamulaştırma kararına karşı yaptıkları itirazlarda yürütmenin durdurulması kararı aldırmış. Bir değil birçok karar var yürütmenin durdurulmasına ilişkin. Ancak, yaşam alanlarında, tabelasız, kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen inşaatlar yükselmeye devam ediyor. Mahalle sakinleri ise yetkililerden, bu inşaatların biran önce durdurulmasını bekliyor.

 

“Hukuk’a uyarlılık görülmemiştir”


İstanbul-Gaziosmanpaşa İlçesi Mevlana Mahallesi 3526 ada, 5 parseli de kapsayan bölge, 6306 sayılı Kanunun 2. Maddesine göre riskli alan ilan edilmiş ve 24 Ocak 2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak 1/1500 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılmış. Mahalle sakinleri de itiraz reddine dair 14.08.2015 tarih ve 12780 sayılı işlemin iptalini istemiş. İstanbul 12. İdare Mahkemesinin yaptırmış olduğu keşif ve bilirkişi incelemelerinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012/4099 sayılı kararının “Hukuk’a uyarlılık görülmemiştir” gerekçesiyle kararın ilgili mahallelere ilişkin kısımlarının iptaline karar verilmiş.


Halkı yerinden etmek istiyorlar


GAZİOSMANPAŞA kentsel dönüşüm davalarının takipçisi ve aynı zamanda, aynı davaların mağduru olan Av. Fadime Yapal, “Yurt’un Sesi”ne yaptığı açıklamada, ilçenin bazı mahallelerindeki kentsel dönüşüm kapsamında riskli alan ilan edilen yerlerin Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yangından mal kaçırırcasına “acele kamulaştırma” kararı alındığını anlatıyor. Avukat Yapal, “acele kamulaştırma kararları alarak bölge halkını yerinden yurdundan etmek istiyorlar” şeklinde ifade ediyor, düşüncelerini.

 

Yürütmeyi durdurma kararı verildi


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi kamulaştırma kararlarının Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma karı verilmesinin ardından idarenin her defasında imar planlarında ufak tefek değişikler yaparak yeniden askıya çıkardığını belirten Av. Fadima Yapal, askıya çıkan her plana karşı bölge sakinlerinin de yeniden iptal davası açtığını söylüyor. 


Davadan davaya koşuyoruz

 

“Mahalleli ve ben, davadan davaya koşuyoruz. Davaları kazanmamıza rağmen Bakanlık, ısrarla yeni hukuki yollara başvuruyor” diyen Fadime Hanım, “Risk unsuru bulunmayan bölgemizde kentsel dönüşüm adı altında bizleri yerimizden yurdumuzdan etmek istiyorlar” şeklinde dile getiriyor, sorunları. Ve Mevlana Mahallesi sakinlerinin, Avukat Fadime Yapal’ın, yetkililerden tek beklentisi; bu duruma ve mağduriyete son verilmesi...