Yeşil alan talanı hız kesmiyor

Yeşil alan talanı hız kesmiyor

E-5 Karayolunun Maltepe güzergâhı üzerinde bulunan kısmen park yeri olarak da kullanılan yeşil alan ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi 17 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde 1141 karar numarasıyla oy çokluğuyla kabul edilmiş

YURT Gazetesi-Ali AVCU/ Nazım İmar Planı değişikliği yapılan arazi, Maltepe ilçesi sınırları içerisinde bulunan 15315 ada 6 parsel, toplam 12 bin 110 metrekarelik bir yeşil alan. E-5 üzerinde yer alan yeşil alan ve kısmen de park olan bu arazinin imara açılmasına itiraz eden Maltepe Belediyesi, İBB ile mahkemelik oldu. Konuyu yargıya taşıyan ise Maltepe Belediye Meclis Üyesi Hasan Gökkaya. Hasan Bey, söz konusu değişiklik kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı almak için İstanbul 13. İdare Mahkemesine başvurdu. 

 

Kaza geliyorum diyor


Henüz askı süreci içinde geçen yıl Ekim ayında, dava konusu olan plana itiraz etmiş, Belediye Meclis üyesi Gökkaya. Mevcut planlarda pasif yeşil alan, kısmen de park alanı, yol ve BHA kaldığını ve E-5 Karayolu Küçükyalı kavşak komşuluğunda etrafı tamamen ana arter yollarla çevrili olduğunu belirten Gökkaya, dava konusu olan plan değişikliği ile trafikte araçların ve yayaların görüş mesafelerini olumsuz etkileyerek istenmeyen kazalara sebep olacağına dikkat çekiyor.


Plan bütünlüğüne, ilkelerine aykırı


İstanbul 13. İdare Mahkemesine verilen dilekçede, söz konusu alana ilişkin, “Kentsel Hizmet Alanı olarak lastik tekerlekli toplu taşıma (İETT, Minibüs, Taksi) durak yerleri ile barklanma cepleri ve parkride amaçlı oto park alanı raylı sistem istasyonu fonksiyonlarını içermektedir. Söz konusu parsel hem Karayolları bitişiğinde ve kavşakta olması hem de Kartal-Kadıköy Metrosu Küçükyalı İstasyonu sınırları alanında kalması nedeni ile bu plan tadilatının uygulanması halinde ulaşım ve trafik açısından telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağı” görüşlerine yer veriliyor. Davacı Gökkaya, yapılan bu plan tadilatının plan bütünlüğüne, plan ilkelerine aykırı olduğunu da vurguluyor.


Ulaşım Müdürlüğü karşı görüşte


İBB Meclis Kararı kurumlarının görüşü bölümünde; Ulaşım Müdürlüğünün söz konusu alan için “…taşınmazın kentsel hizmet alanından, emsal 1,75- TAKS: 0.60 yapılanma koşullarında sosyal altyapı alanına alınması konusundaki 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifi, Kadıköy-Kartal Metrosu Küçükyalı İstasyonu ile entegreli aktarma alanı olarak kentsel hizmet alanı fonksiyonunda planlandığından ulaşım sistemi açısında uygun görülmemiştir” diyerek imar planı değişikliğine karşı çıkmış ama nedense dikkate bile alınmıyor.