CHP, 'ölümcül hastane mikrobu' tehlikesini Meclis’e taşıdı

CHP, 'ölümcül hastane mikrobu' tehlikesini Meclis’e taşıdı

Türkiye’deki hastanelerde ölümcül hastane mikrobu patlaması yaşandığını öne süren CHP Bursa Milletvekili Aydın, raporlara göre, hastanelerdeki her 3 ölümden 2’sinin hastane mikrobundan kaynaklandığını söyledi. Hastanelerde kullanılan dezenfektanların tamamına yakınının merdiven altı üretildiğine dikkat çekildi.

Türkiye hastanelerinde 'ölümcül hastane mikrobu patlaması' yaşandığını savunan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, raporlara göre, hastanelerdeki her 3 ölümden 2’sinin nedeninin “hastane mikrobu” olduğunu söyledi. Hastane mikrobunun önlenmesi amacıyla hastanelerde kullanılmakta olan “antiseptik-dezenfektanların” tamamına yakınının merdiven altlarında üretildiğini ifade eden Aydın, “Merdiven altı “sahte dezenfektan üreticileri” resmi ihaleler yoluyla bozuk ürünlerini hastanelere satıyorlar. Ancak bu konuda kalıcı bir önlem alınamıyor” dedi.

Konuyla ilgili TBMM Başkanlığı’na bir araştırma önergesi veren Aydın, şunları kaydetti:

"Her gün sağlık kuruluşlarına bir rahatsızlıklarından dolayı şifa bulmaya giden hastalar, kendilerinin hiçbir kusuru olmamasına rağmen enfeksiyona maruz kalmaktadırlar. Bu enfeksiyonlar büyük boyutlarda sağlık problemlerine yol açmakta, tedavi için ciddi harcamalar gerektirmekte ve en kötüsü de ölümle sonuçlanmaktadır.

"Sağlık hukukunda son yıllarda meydana gelen gelişmelere paralel olarak adli yargıda hastane enfeksiyonundan zarar görenler bir nebze zararlarını tazmin etmeyi başarabilseler de idari yargıda mevcut sistematik engeller bunu zorlaştırmakta, devlete karşı açılan davada kanunun eşitlik ilkesinde bireyi ikinci planda tutması sebebi ile mağduriyetler artmaktadır.

"10 AMELİYAT BEDELİNE EŞDEĞER MASRAF "

"Hastane enfeksiyonları ciddi tehlikelere neden olduğundan sağlık kurumlarında yaşanan en önemli tıbbi problemlerdendir. Hastane enfeksiyonları en çok yoğun bakım üniteleri ile organ nakli ve yanık üniteleri, hemodiyaliz üniteleri gibi alet kullanılarak ve sık tekrarlanan işlemlerin yapıldığı bölümlerde yapılan hatalar sebebiyle ortaya çıkmaktadır.

"Son 15 yılın sonunda Türkiye hastanelerinde ölümcül hastane mikrobu patlaması yaşanıyor. Raporlara göre hastanelerdeki her 3 ölümden 2’sinin nedeni “Hastane mikrobu”.Bir hastane mikrobu da, 10 ameliyat bedeline eşdeğer masraflar açıyor.

"Yapılan inlemelere göre hastane mikrobunun önlenmesi amacıyla nerede ise tüm hastanelerde kullanılmakta olan “Antiseptik-dezenfektanların” tamamına yakını merdiven altlarında üretiliyor. Merdiven altı “sahte dezenfektan üreticileri” resmi ihaleler yoluyla bozuk ürünlerini hastanelere satıyorlar. Ancak bu konuda kalıcı bir önlem alınamıyor.

"Oysa; Anayasamız devlete sağlık hizmetlerinde geniş bir şekilde ödevler yüklemiştir. Anayasamızın 41. Maddesinde, “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” şeklindeki ifade ile Türk toplumunun temelini oluşturduğunu belirttiği ailenin sağlığının korunması konusunda devlete sorumluluk yüklenmiştir. Yine Anayasamızın 56. maddesinde devletin sorumlulukları şu şekilde sıralanmıştır; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.”

"Görüldüğü üzere devlet vatandaşlarına karşı anayasada kendisine yüklenilen ödevler gereği sağlık hizmetlerinin kuruluşu, planlanması, denetlenmesi, işleyişi ve meydana gelen aksaklıkların giderilmesi ile sorumludur. Son dönemde, hastane mikroplarındaki artışın ve bu nedenle ortaya çıkan ölümlerin nedenlerinin araştırılması, sahte dezenfektanların sağlık kuruluşlarına satılmasının önlenmesi, devletin vatandaşına olan sorumluluklarının yerine getirmesi amacıyla Anayasanın 98’inci ve İçtüzüğün 104’incü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."