Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulundan Duyuru

Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulundan Duyuru

Etik ve İtibar Derneği 11. Olağan Genel Kurulu 9 Mart 2023 Perşembe Günü 15:00-17:00 saatleri arasında Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak Varyap Meridian Business No:1 I Blok Kat:5 D:66 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Etik ve İtibar Derneği 11. Olağan Genel Kurulu 9 Mart 2023 Perşembe Günü 15:00-17:00 saatleri arasında

Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak Varyap Meridian Business No:1 I Blok Kat:5 D:66 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde, toplantı 28 Mart 2023 Salı Günü, 15:00-17:00 saatleri arasında Tofaş Han, Büyükdere Cad. No:145 Zincirlikuyu/İstanbul adresinde yapılacaktır.

 

        Genel Kurul Toplantısına katılacak üyelerimizin [email protected] adresine veya 0 (216) 580 90 34 numaralı telefondan Dernek Sekretaryasına bilgi vermesini rica ederiz.

 

             Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu

 

              GÜNDEM    

 1. Açılış – Başkan Konuşması ve Yoklama,
 2. Genel Kurul Divan Kurulu Seçimi ve Divan Kurulu'na toplantı tutanaklarına imza yetkisinin verilmesi,
 3. Saygı Duruşu,
 4. 01.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi Bütçe-Performans Raporunun sunulması
 5. Denetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 Yılı İç Denetim Raporunun sunulması
 6. 01.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi Yönetim ve Denetim Kurulları raporları üzerinde görüşme ve kurulların ibrası,
 7. Yeni dönem için Yönetim ve Denetim kurulları için aday olan Yönetim ve Denetim Kurulu listelerinin sunulması,
 8. Yeni Dönem Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
 9. 01.01.2023 - 31.12.2023 Dönemi bütçe taslağının görüşülmesi, oylanması ve Yönetim Kurulu'na fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi,
 10. Geçmiş dönem tahsil edilemeyen üyelik aidatları için yasal takip yapılması ya da yapılmaması hususunda yönetim kuruluna karar verme ve işlem yapma yetkisinin verilmesi,
 11. Derneğin federasyonlara katılması veya federasyonlardan ayrılması, buralarda derneği temsil edecek delegelerin belirlenmesi için karar yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi,
 12. Öneri ve dilekler,
 13. Kapanış.