4 kişi görevden alındı…İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

4 kişi görevden alındı…İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı, Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya gönderilen 43 kişinin geri dönmemesi üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakanlık, belediye aracılığıyla hizmet pasaportu verilmesini durdurduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya gönderilen 43 kişinin geri dönmemesi üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakanlık, Malatya Vali Yardımcısı ve 3 kişinin görevinden uzaklaştırıldığını, belediye aracılığıyla yurt dışı çıkışları önlemek için hizmet pasaportu verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya gönderilen 43 kişinin geri dönmemesi üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakanlık, soruşturma kapsamında ilgili Malatya Vali Yardımcısı ve 3 kişinin görevinden uzaklaştırıldığını, bugün itibariyle benzeri biçimde belediye aracılığıyla yurt dışı çıkışları önlemek için bu kişilere hizmet pasaportu verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmet pasaportuyla Almanya'ya gönderilen 45 kişinin 43'ü geri dönmemişti. İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, “Vali Yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Bakanlığımızca; 2 kamu görevlisi de valiliklerince olmak üzere; 4 personel görevden uzaklaştırılmıştır” denildi. Diğer yerel yönetimler hakkında da incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, “Yürürlükte bulunan hukuki düzenlemelerden de görüldüğü gibi; Belediyelerin sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştireceği işbirliği çerçevesinde kamu görevlisi olmayan kişiler için Hizmet Damgalı Pasaport talebinde bulunabilmesi için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği protokolü yapması, belediye meclisi kararı alması, alınan bu kararı mahalli mülki idare amirine onaylatması, belediye başkanı ya da yetki vereceği kişi tarafından imzalanmış hizmet damgalı pasaport talep formu ile valiliğe başvuruda bulunması gerekmektedir” denildi. İçişleri açıklaması şöyle:

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ 12 MART’TA GÖREVLENDİRİLMİŞ

“Malatya İli Yeşilyurt Belediyesi olayı özelinde konu değerlendirildiğinde;  

Belediye ile bir dernek arasında düzenlenen protokol uyarınca, çevre duyarlılığını geliştirme konulu proje kapsamında, hizmet damgalı pasaport alarak yurt dışına giden bazı kişilerin yurda dönmediğine dair iddialar, Malatya Valiliğince Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir. Bakanlığımızın 12 Mart 2021 tarihli onayı ile Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır. 

Elde edilen bilgi ve bulgularda; Yeşilyurt Belediyesi görevlilerinin, işbirliği projeleriyle ilgili meclis kararı alınması, pasaport alacak kişilerin belirlenmesi, pasaport başvurularının alınması ve ilgili makamlara iletilmesi; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, söz konusu Belediyenin talebinin alınıp incelemesi ve Nüfus Müdürlüğüne iletilmesi; Nüfus Müdürlüğünün hizmet pasaportlarının hazırlanmasında; vali yardımcısının ise vali uhdesinde olan onay işlemini kendisinin gerçekleştirmesi sebebiyle sorumluluklarının bulunduğu değerlendirilmiştir.

"4 PERSONEL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Bu sorumluluklar çerçevesinde başlatılan soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Soruşturmada bu aşamada sorumlulukları bulunduğu değerlendirilen ilgili Vali Yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü, Bakanlığımızca;  2 kamu görevlisi de valiliklerince olmak üzere; 4 personel görevden uzaklaştırılmıştır.

HİZMET PASAPORTU VERİLMESİ DURDURULDU

Ayrıca son günlerde benzer şekilde gündeme gelen diğer yerel yönetimler hakkında da inceleme ve soruşturma çalışmalarımız devam etmekte olup, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 16 Nisan 2021 tarihli yazısıyla suistimallerin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştur.