Adnan Oktar iddianamesinden ayrıntılar: Mehdiyi korumak ilk görev

Adnan Oktar iddianamesinden ayrıntılar: Mehdiyi korumak ilk görev

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianameden kan dondurucu detaylar paylaşıldı

Silahlı suç örgütü kurup yönetme, taciz, tecavüz ve hürriyetten yoksun bırakma gibi onlarca suçtan tutuklanan Adnan Oktar ve yandaşlarının yargılamasının başlamasıyla birlikte 171'i tutuklu 226 şüphelinin yer aldığı 3 bin 908 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Adnan Oktar ile ilgili detayların da yer aldığı iddianamede Oktar'ın örgütteki tek lider olduğu ve "mehdi" olarak görüldüğü bilgisi verildi. İddianameye göre "Örgütün  gerektiğinde kullanılmak üzere silahları bulundurması, örneğin ulaşabileceği yerde muhafaza  etmesi, depolaması halinde örgüt silahlı sayılmalıdır ve bunun yanında sahip olunan silahların  ruhsatlı olup olmamasının da örgütün silahlı bir örgüt sayılması açısından herhangi bir  önemi bulunmamaktadır" denildi. Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün silah kullanımıyla başta örgüt liderini  korumayı hedefledikleri, silahlanmayı mağdur ve müştekiler üzerinde korku ve baskı  unsuru olarak kullanarak iradelerini sakatladıkları, işlenen suçlarda silahlanmayı tehdit unsuru  olarak kullandıkları belirtilen iddianamede "Ayrıca yasadışı saiklerle oluşturulan bu silahlanmaya yasallık kazandırmak  gayesiyle resmi makam ve mercilere yalan beyanda bulundukları, gerçek ve fiili durumla  örtüşmeyen beyanlarla silah taşıma ve bulundurma ruhsatları aldıkları, bu suretle kolluk  kuvvetlerinin denetim durumunu bertaraf ettikleri değerlendirilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

RUHSAT İÇİN KUYUMCU AÇMIŞLAR

"Mehdi" olarak anılan Adnan Oktar'ı korumak amacıyla silah edinen örgüt üyeleri, silahlanmayı yasal olarak göstermek, taşıma ve bulundurma ruhsatı almayı kolaylaştırmak için mesleki faaliyetlerden yarar sağladı. İddianamede silahlanmanın yasallaşması bölümü, "Mesleki faaliyetten istifade ederek taşıma ruhsatı alınabilmesi amacıyla gerçekte  kuyumculuk mesleği ile iştigal etmeyen bir kısım örgüt üyeleri adına (örgütün sermayesiyle)  işyerleri (kuyumcu, altın mağazası) açıldığı, cirodan istifade etmek suretiyle taşıma ruhsatı alınabilmesi amacıyla bir kısım örgüt  üyelerine yine örgüte ait şirketlerde 'yönetici (genel müdür)' ya da ortak statüsü kazandırıldığı ancak bu örgüt üyelerinin gerçekte ilgili şirketlerde fiili olarak yöneticilik yapmadıkları aksine  görevlendirmelerinin yahut ortaklıklarının kısa süreli  olduğu, can güvenliğinin tehdit ve tehlikeye maruz kaldığından bahisle taşıma ruhsatı alınmasını  sağlamak amacıyla "kurgulamak suretiyle bir kısım vakalar yaratıldığı' ve bu gerçeğe aykırı  vakaları/olayları gerekçe göstermek suretiyle bir kısım örgüt üyelerine taşıma ruhsatı alındığı  anlaşılmıştır" ifadeleriyle anlatıldı.

79 TABANCA, 23 TÜFEK VE 17 BİN 596 ADET FİŞEK

Lider Oktar'ı korumanın ibadet sayıldığı örgüte yönelik arama  işlemlerinde ele geçirilen 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek bağlamında silahlı ve zorlayıcı gücü itibariyle amaç suçları işlemeye elverişli bir suç örgütü olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Mehdi olarak görülen Adnan Oktar'ın örgütteki konumunun "tek lider" olarak bilinmesi, Oktar'ın her konuda bizzat karar aldığı kanısına da yol açtı. Öyle ki, iddianamede yer alan bölüme göre örgütün elinde bulunan silahların alımında marka ve modeli bile Oktar'a danışılmış.

İddianamede, "Örgütte Adnan Oktar resul kabul edildiği için onun korunması her şeyden  önceliklidir. Dolayısıyla nöbet ibadet kabul edilir. Örgütteki bütün erkekler mutlaka haftada en az  bir gün örgüt liderinin yaşadığı 'Dragos' olarak adlandırılan ikamette, daha sonra da Hür Sokaktaki  A9 TV stüdyosunda ve Adnan Oktar'ın olduğu her yerde nöbet tutmaktadırlar" ifadelerine de yer verildi.

Silahların kullanım alanı ve elde etme yöntemi, iddianamenin "Söz konusu notlar incelendiğinde, örgütün silahlanmak için sahte kuyumcu ve  şirketler kurduğu, yine silahlı örgüt yapısını kuvvetlendirmek ve örgüt içerisindeki silah  sayısını artırmak için çalışmalar yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Yapılan araştırmalar, ilgili birimlerle yapılan yazışmalar, alınan  müşteki ve şüpheli ifadeleri toplu bir şekilde değerlendirildiğinde, örgüt mensupları tarafından  usulüne uydurularak ruhsat alınan silahların, gerek örgüt merkezinin ve liderinin korunmasında,  gerek örgüte muhalif kişilerin baskı ve tehdit altına alınmasında, gerekse de örgütten kaçmayı  düşünen bazı örgüt mensuplarının bu girişimlerinin engellenmesi için temin edildiği anlaşılmıştır." bölümünde ortaya koyuldu.