CHP'li belediyelerin bağışlarına el konmuştu: Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen harekete geçti!

CHP'li belediyelerin bağışlarına el konmuştu: Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen harekete geçti!

Mahmut Esen, özellikle CHP’li belediyelerin koronavirüs salgını nedeniyle topladığı bağışlara el konduğuna vurgu yaptı. Yargı sürecini değerlendiren Esen, uygulamanın hukukla bağdaşmadığını aktarıldı.

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, özellikle CHP’li belediyelerin Covid-19 salgını nedeniyle topladığı bağışlara el konulmasına dikkat çekerek, “belediyelerin topladığı bağış paralarının kamu mülkiyeti olduğunu, dolayısıyla kamu parasının yeniden kamuya geçirilmesine olanak olmadığını” vurguladı. 

Salgının ardından başta İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri olmak üzere CHP’li belediyeler, mağdur olan yurttaşlara destek sağlamak amacıyla yardım kampanyaları başlatmıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı, belediyelerin yardım toplayamayacağını savunarak yardım hesaplarını engellemişti. Toplanan paraların ise kamuya aktarılmasına karar verilmişti. 

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, konuya ilişkin çalışma yapan emekli Mülkiye Başmüfettişi Esen, sosyal hizmet ve yardım yapılmasının, belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında yer aldığını vurgulayarak “koşullu/koşulsuz bağışların kabul edilmesinin” de belediyelerin yetki ve imtiyazları arasında olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bağış toplanmasının önüne geçilmesinin yargıya taşındığını anımsatan Esen, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, “yardım toplama” ile “bağış kabul etme” kavramlarının hukuken farklı nitelikte olduğunu vurgulayarak başvuruları reddettiğine dikkat çekti.

Esen, ancak kurulun bu kararına üç karşı oy verildiğini ve bu karşı oylarda “şartsız bağışların ‘yardım toplama’ faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceğinin, bu nedenle bakanlığın genelgesinin hukuka aykırı olduğunun” vurgulandığını aktardı.

Esen, eşya veya paraların mülkiyetinin kamuya geçirilmesi için suç işlenmesinden elde edilmesi veya suçun konusunu oluşturması gerektiğini belirterek şunları açıkladı:

“Yardım Toplama Kanunu’ndaki ‘kamuya geçirilmesine’ ilişkin hükümler, kamu tüzelkişisi olan belediyeleri kapsamamaktadır. Zira belediye hesabına yatırılmış, belediye mülkiyetine geçmiş olan bağış paraları, artık kamu kaynağı niteliği kazanmıştır. Kamu parasının müsaderesi olmaz.”