Fay hattı nedir? Fay ne demek? Artçı depremler neden olur?

Fay hattı nedir? Fay ne demek? Artçı depremler neden olur?

Yaşanan deprem felaketi sonrası Fay hattı nedir? Fay ne demek? Artçı depremler neden olur? sorulmaya ve sıkça aratılmaya başlandı... İşte Fay hattı nedir? Fay ne demek? Artçı depremler neden olur? sorularının cevapları...

Yaşanan deprem felaketi sonrası Fay hattı nedir? Fay ne demek? Artçı depremler neden olur? sorulmaya ve sıkça aratılmaya başlandı... İşte Fay hattı nedir? Fay ne demek? Artçı şok neden olur? sorularının cevapları...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın resmi sitesinden aldığımız bilgiler kaynağında fay hattı şu şekilde anlatılmıştır:

Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere FAY adı verilir.

Birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirlerine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütlelerinin arasında kalan “fay” adını verdiğimiz zayıf yerler zorlanırlar ve buralarda gerilme enerjisi birikir.

Zorlanma ve sürtünmenin etkisiyle kısa bir zaman içerisinde çok şiddetli bir kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan ilk harekete “deprem” (ana şok), şiddetli sarsıntının etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına da "artçı depremler" (artçı şoklar) denir.