Müfredatı hazırlayanlar hakkında suç duyurusu: Atatürk ilkeleri gözetilmedi

Müfredatı hazırlayanlar hakkında suç duyurusu: Atatürk ilkeleri gözetilmedi

Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri ile ilgili kamu görevlileri hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi” suçlaması ile suç duyurusunda bulundu.

Yurttaşlar, eğitim ve öğretim programında yapılan ve uygulamaya konulan değişikliklerin, yasalara ve anayasaya açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

Eğitim ve öğretimin, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, Cumhuriyetin nitelikleri gözetilerek gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilen dilekçede, “Uygulamaya sokulan eğitim ve öğretim programında bu kuralların hiçbir biçimde gözetilmediği ortadadır. Atatürk ilke, değer ve devrimlerine eğitim ve öğretim programlarında ya yer verilmemiş ya da verilen yer olabildiğince daraltılmış, hatta içeriği boşaltılmış, birçok yönden ise yer verilmemiştir” denildi.

Sorumlular hakkında kamu davası açılmasını isteyen onlarca yurttaş Ankara Adliyesi’ne gelerek dilekçelerini teslim etti.