Sayıştay usulsüzlükleri sergilemeye devam ediyor

Sayıştay usulsüzlükleri sergilemeye devam ediyor

Sayıştay, Ankara’da istifası istenen Melih Gökçek’in koltuğu için en güçlü aday olarak gösterilen Tiryaki’nin başkanlığını yaptığı Altındağ Belediyesi’nde birçok usulsüzlük tespit etti

Sayıştay, Altındağ Belediyesi’nin muhasebe kayıtlarında usulsüzlükler tespit etti. Melih Gökçek’ten koltuğu için konuşulan isimlerin başında gelen Veysel Tiryaki’nin başkanlığını yaptığı kurumun mevzuata aykırı uygulamaları Sayıştay Denetim Raporu’na yansıdı. Sayıştay denetçileri kurumun, alacaklarını ve borçlarını hesaplarına doğru yansıtmadığını, bağışları gelir olarak gösterdiğini, belediyenin işlerini herhangi bir ihale gerçekleştirmeden şirketlere devrettiğini ve kiracılarından temizlik ve çevre vergisi almadığını tespit eti.
Taşınmazlar kaydedilmedi 
Sayıştay, Altındağ Belediyesi’nin Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Altındağ Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis ettiği binaların kayıtlarının tutulmadığını tespit etti. Başka bir kurumun kullanımına sunulan taşınmazların “Birikmiş Amortismanlar” hesabına borç olarak kaydedilmesi gerektiğinin altını çizen Sayıştay, Altındağ Belediyesi’nin mevzuata aykırı davrandığını saptadı. Raporda, taşınmazların tahsisini hesaplarına yansıtmayan belediyenin hesabının doğruluğunun ve güvenilirliğinin olumsuz etkilendiği bulgusuna yer verildi.

Ters kayıtla muhasebe
Altındağ Belediyesi’nin mali hesaplarını inceleyen Sayıştay denetçileri, belediyenin hurdaya ayrılan taşıtları ve iş makinalarını da kayıt altına almadığını tespit etti. Toplam değeri 300 bin 950 lira olan araçların, “Birikmiş Amortismanlar Hesabı”nda kayıt altına alınması gerektiğinin altını çizen Sayıştay raporunda, belediyenin rapora konu edilen iş makinaları ve araçları “ters kayıt”la muhasebeleştirdiği bilgisine yer verdi. Belediye ise yanıtında, “Muhasebe kaydı eksikliği için kesin hesap ve bilançoların yayımlanmış olmasından dolayı 2016 yılında herhangi bir düzeltme kaydı yapılamamaktadır” denildi. Sayıştay, bunu izlemeye devam edeceğini açıkladı.

“Gelir” şişirildi
Raporda, Altındağ Belediyesi’ne ilişkin en dikkati çeken tespit, bağış yoluyla elde edilen taşınırların belediye bütçesine gelir olarak kaydedildiği oldu. Belediyenin kullanımına bedelsiz olarak tahsis edilen taşınırların, borç olarak gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Sayıştay denetçileri, belediyenin 47 bin lira değerindeki varlıkları gelir olarak gösterdiğini saptadı. Bu usulsüz işlemler belediyenin gelir hesabının 47 bin lira fazla vermesine neden oldu.

İhalesiz yetki 
Altındağ Belediyesi’nin, ambalaj atıklarının toplanması için yetki verdiği şirketlerden herhangi bir bedel almadığı ortaya çıktı. Belediyenin bu iş için ihale yapmadan, rekabet ortamı oluşturmadan ve herhangi bir bedel almadan protokolle işi verdi. Sayıştay, bu işlemin yasalara aykırı olduğunu vurguladı.