Afrika'da hiçbir dilde olmayan ama Türkçe'de olan o ses!

Afrika'da hiçbir dilde olmayan ama Türkçe'de olan o ses!

Afrika'da 1000'e yakın dil konuşulur. Bu sayı dünyada konuşulan toplam dillerin yaklaşık dörtte birine eşittir ve bu diller içinde bir kelime var ki tam 256 farklı şekilde söylenebiliyor.

Afrika dilleri, ortak kökenli dilleri içeren dört dil ailesine ayrılır. Bunlar Afrika-Asya (Hami-Sami), Nijer-Kongo, Nil-Sahra ve Koisan dilleridir. Bu dil ailelerinin birbirinden çok değişik dilleri içermesi, bu dillerin büyük olasılıkla yüzyıllar önce, örneğin Avrupa dillerinin oluşmasından çok önce konuşulduğunu gösterir. Günümüzdeki Afrika-Asya ve Nijer-Kongo dil ailelerinin ataları olan diller belki de 10 bin yıl öncesine dayanmaktadır. 

Afrika dillerinin, bazıları dünyanın öbür dillerinde ender görülen ya da hiç bulunmayan önemli bir özelliği vardır. Birçok Afrika dili "tonlu" (titremli) dildir. 

"ONUN" YA DA "ONLARIN" DEMENİN 256 FARKLI YOLU VAR

Afrika dillerinin ilginç ve karmaşık özellikleri de vardır. Zimbabve ile Mozambik'te konuşulan Şona dilinde "onun" ya da "onların" demenin tam 256 yolu olduğu söylenir. 

TÜRKÇE'DE "CIK" SESİNE BENZİYOR

Buşman ve Hotano topluluklarını da kapsayan yaklaşık 100 bin kişinin konuştuğu Koisan dilinde "şaklama" denen ünsüzler bulunur.  Afrika dışında hiçbir dilde bulunmayan bu seslerin bir örneği, Türkiye'de beğenmeme ya da kabul etmeme durumlarında kullanılan "cık" sesine benzer.