Türkiye'nin kültürel çeşitliliğine yolculuk

Türkiye'nin kültürel çeşitliliğine yolculuk

Türkiye’de kültürel çeşitlilik ve yok oluş sürecine dair araştırma kitapları yayımlayan Birzamanlar Yayıncılık, 'Galeri Birzamanlar' adını verdiği sergi mekânının açılışını 28 ve 29 Kasım günü düzenlediği etkinliklerle gerçekleştirdi.

Osman Köker’in küratörlüğünde faaliyet gösteren Galeri Birzamanlar’ın açılışı, 20. yüzyıl başında Türkiye’de kültürel çeşitlilik üzerine “Tarihe Yolculuk” ve Ermeni müzikolog Gomidas Vartabed’in hayatı ve müziğini konu alan “Kalbim O Viran Evlere Benzer” sergileri ile yapıldı.

Açılış etkinlikleri Ermeni Patriklik Kaymakanı Sahak Episkopos Maşalyan ile Ermeni Patrikhanesi Ruhani Meclisi Başkanı Aram Episkopos Ateşyan’ın da aralarında bulunduğu din adamları, Ermeni ve Rum vakıf yöneticileri, cemaatlerin sivil temsilcileri; tarihçiler, iş ve kültür insanları da olmak üzere yaklaşık 500 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Sürekli açık olacak ve mekâna bir müze özelliği kazandıracak “Tarihe Yolculuk: 20. Yüzyıl Başında Türkiye’de Kültürel Çeşitlilik” sergisi, Orlando Carlo Calumeno Koleksiyon ve Arşivi’nden fotoğraflar, kartpostallar, belgeler ve objelerle Osmanlının son döneminde bugünkü Türkiye topraklarında yaşayan Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Süryaniler, Keldaniler, Ezidiler, Maruniler, Levantenler, Bulgarlar gibi toplulukların varlığını gözler önüne seriyor. Sergide ayrıca Ermeni ve Rum zanaatkârlar tarafından yapılmış seramikler, mineli kaşıklar, sigara tabakaları, madalyalar; Ermeni, Rum, Yahudi firmalarının tanıtım malzemeleri; Ermenice, Ermeni harfli Türkçe yazmalar gibi çok sayıda obje de yer alıyor.