Oyuncular Sendikası’ndan Murat Boz'a yanıt!

Oyuncular Sendikası’ndan Murat Boz'a yanıt!

Murat Boz'un geçtiğimiz günlerde “Müzisyenler, vokalistler, dansçılar serbest meslek erbabıdır” içerikli açıklamasına, kısa adı Oyuncular Sendikası olan "Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası"ndan yanıt geldi.

Demet Akbağ'ın başkanı olduğu sendika yazılı bir açıklama yaparak, müzisyen, vokalist ve dansçıların da işçi olduğunu vurguladı.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Sayın Murat Boz'un 18 Ekim 2017 tarihinde yayınladığı ‘Müzisyenler, vokalistler, dansçılar serbest meslek erbabıdır’ içerikli açıklamasında, kamuoyunu yanlış yönlendiren ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve genel olarak iş hukuku mevzuatı ile çelişen hatalı bir bilgilendirmenin yapıldığı tarafımızca gözlemlenmiştir. Kaynak: Oyuncular Sendikası’ndan Murat Boz'a yanıt!
Oyuncular Sendikası 10. İş Kolunda faaliyet gösteren bir işçi sendikası olup, Anatüzüğü uyarınca başlıca görevi üyelerinin çalışma koşullarının hukuka uygun olarak şekillendirilmesini sağlamaktır. Söz konusu açıklamada yer alan dans mesleğini icra eden dansçılar sendikamızın temsiliyet alanına girmektedir. Bu noktada, belli ki bilgi eksikliğine dayalı olarak yapılan bu hatalı açıklamaya ilişkin genel bir bilgilendirme yapma gereği hasıl olmuştur.‘SERBEST MESLEK ERBABI DEĞİL, İŞÇİ!’5510 sayılı Kanunun 4/A bendinde Hizmet akti ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar düzenlenmiş, anılan maddenin devamında ise;‘Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşıları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar’ın, Kanunun 4/A bendi uyarınca, yani hizmet aktine tabii çalışanlar gibi sigortalanmaları gerektiği açıkça hüküm altına alınmıştır. Dansçıların da aynı oyuncularda olduğu gibi bir işverenin emir ve talimatı altında çalışıyorsa 4A üzerinden, işverenleri tarafından sigortalanmaları gerekmektedir. Çalışma biçimi, çalışma saatleri, çalışma koşulları bir işveren tarafından belirlenen, belli bir ücret karşılığı emir ve talimat altında iş gören herkes İŞÇİDİR ve işçiler 4A üzerinden sigortalanmalıdır. Bu bağlamda herhangi bir mesleği toptan ‘serbest meslek’ olarak değerlendirmek mümkün değildir.‘SOSYAL GÜVENLİK "YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENE AİT’‘

Müzisyenler, vokalistler, dansçılar serbest meslek erbabıdır’ şeklinde bir genelleme yapmak doğru olmadığı gibi kanunun lafzı ve ruhuna da aykırıdır. Kimin işçi kimin serbest çalışan olacağını meslek değil, kişinin çalıştırılma biçimi belirler. Bu noktada sahne emekçisi olan dansçılar da çeşitli gösterilerde, bir işverenin emir talimatları doğrultusunda çalıştırıldıklarında, 5510 sayılı Kanun doğrultusunda 4A üzerinden sigortaları yapılarak çalıştırılması gereken işçilerdir. İşbu açıklamaya konu özelinde bakıldığında kendi başına bir performans hazırlayıp uygun gördüğü yerde, uygun gördüğü zamanda bu performansı sergileyen bir dansçı serbest meslek erbabı olarak değerlendirilebilirken ‘şu saatte şurada provada olacaksın, bu kadar saat çalışacaksın, gösteri başı şu kadar para alacaksın, orada değil burada duracaksın’ şeklinde çalıştırılan bir dansçının ise serbest meslek erbabı olarak tanımlanması mümkün olmayıp bu kişi doğrudan işçi olarak kabul edilir ve sosyal güvenlik yükümlülüğü kendisinin değil, işvereninin üzerindedir.Taraflar arasındaki ilişkinin mahiyetine ve bu dansçıların çalıştırılma ilişkisine uyan sigorta kolunun tespitini yapmaya yetkili makam mahkemeler olup, bu değerlendirme yapılmadan bir meslek kolunu toptan serbest meslek erbebı ilan etmek gerek sendikamızın, gerekse de bu alanda faaliyet gösteren üyelerimizin haklarını zedeler mahiyettedir. Bu nedenle sendikamızın alanına giren dansçı meslektaşlarımızın hakları konusunda doğru bilgilendirmeyi yapmak elzem hale gelmiştir.” Kaynak: Oyuncular Sendikası’ndan Murat Boz'a yanıt!