AKP zinayı suç olmaktan çıkarttı!

AKP zinayı suç olmaktan çıkarttı!

Nüfus Hizmetleri Kanunu görüşmelerinde CHP Grubu adına söz alan Tekin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

497 sıra sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun Tasarısı’nın 7’nci maddesi üzerine CHP Grubu adına söz alan Samsun Milletvekili Hayati Tekin konuşmasında;

“Sayın Başkan, değerli Meclis üyeleri; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. CHP Grubu adına 497 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 7’nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Öncelikle oldubittiye getirilmeye çalışılan bu iki kanun, Birinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı zor yıllarda çıkartılması bir yıl sürmüştür. Buradaki komisyonlarda iki gün sürdü. 22 Mayıs 1916’da toplanan Komisyon yaptığı çalışma neticesinde aile hukuku kararnamesi hazırlamış ve bu Komisyonda Yahudiler, hahamlar, Hristiyan ruhbanlar da hazır bulunmuştur.

Gelinen noktada hâkim veya hâkim yardımcısının nezaretinde nikâh akdi yapılması ve buna uymayanlar hakkında da imam veya ruhani önderlere bir ayla altı ay arasında hapis cezası öngörülmüştür. Yüz bir yıl sonra geldiğimiz noktada önce Bakanlık kendini inkâr ediyor. “Biz bu kadar belediye, 50 bin memur, 10 bin muhtar ve nüfus müdürlüklerimiz ile bu işi beceremiyoruz, yetersiziz, öyleyse Diyanetin il ve ilçe müftülerine bu görevimizi devredelim manası taşımaktadır. “

Evlenmek isteyen çiftler sırada mı bekliyor?

Buradan Sayın Bakan soruyorum: Belediyeler nikâh kıymayı yetiştiremiyor mu, herhangi bir sorun mu yaşanıyor, evlenmek isteyen çiftler sırada mı bekliyor? Hayır. Amaç toplumu dincileştirmek, toplumu bölmek, yani müftüye nikâh kıydıranlar, belediyeye nikâh kıydıranlar manasıyla toplumu ayrıştırmak.

Müftü Müslüman da nikâh memuru Gâvur mu?

Soruyorum: Yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede müftü Müslüman da nikâh memuru Gâvur mu? Şimdi niyetiniz belli. Seçim zamanı sanki bir şey yapmışsınız gibi kürsülere çıkıp “Hamdolsun, müftülere de nikâh hakkı tanıdık.” deyip saf, temiz, dindar halkımızın duygularına hitap ederek oy devşirmek. Yalnız unuttuğunuz çok büyük bir günahınız var.

AKP Zinayı Suç Olmaktan Çıkarttı!

1926’da Atatürk’ün çıkarttığı kanunun 440 ve 441’inci maddelerine istinaden suç sayılan zinayı, hamdolsun, 2004’te nasıl Avrupa Birliğine yaranırız sevdasıyla suç olmaktan çıkarttınız ve istatistiklerle belirlenen fuhuşta o günden bugüne yüzde 700 artış gerçekleşti. Bu kanunla da yine olan küçük yaştaki kızlarımıza ve kadınlarımıza olacaktır.

Kilisede Nikah Kıyılıyormuş…

Evet “Efendim kilisede nikâh kıyılıyormuş.” Evet, biraz önce Osmanlı’daki örneği anlattık. Bilindiği üzere Hristiyanlarda ruhban sınıfı var. Onlar para alırlar, devlet kurarlar, günah çıkartırlar, mal edinirler. Bizim inancımızda Allah ile kulun arasına hiç kimse giremez. “Yeryüzü mescittir.” Bildiğiniz gibi (İsra 8’inci ayet.) Hristiyanlığın İslamiyet’le yarıştırılması abesle iştigaldir.

Görünmeyen Tehlike

Müftünün, Alevi vatandaşların veya başka mezheplerden olanın ya da saçı açık gelinin nikâhının nasıl kıyılacağı gibi sorular ortada dururken bizi bekleyen başka tehlike var. Şu an ülkemizde az da olsa yaşayan Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar var. Doğal olarak tarihten gelen, Osmanlı zamanında kabul edilen özel hukuk çerçevesinde kamusal haklarını yani kilisede nikâh hakkı dâhil isteyeceklerdir. Dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi bu konuyu dayanak yaparak Ekümenlik hakkını gündeme getirecektir. Bir yandan Avrupa’ya hayt huyt diyoruz, biryandan Ortodoks din devletinin kapısını aralayarak ayağımıza kurşun sıkıyoruz.

Muhalefetin Endişesi

Biz bu muhalefet olarak endişelerimizi dile getiriyoruz ama Hükûmet bu dincilik şovunu bilerek yapıyor. Anlaşılan amaç, sadece oy avcılığı değil aynı zamanda Katoliklerin Vatikan’ı var, Ortodoksların Patrikhanesi var, öyleyse İslam’ın halifesi niye yok pozisyonuna getirmek.

Peki, netice ne olacak? Sayın Erdoğan yakın tarihte “Biz aynı menzile giden iki yolcuyuz.” demişti. Evet, yolcunun biri FETÖ, o bertaraf oldu; diğer yolcu BOP projesinde görülen İslami merkezin makamını hedef almış. O makamdan ya küresel ekonomiye bülbüllük yapılır ya da şahin olup Sünni-Şii savaşı başlatılır. Dolayısıyla Evanjelizmin beklediği Orta Doğu’daki savaş mucizesi gerçekleşir. Her iki hâlde de Evanjelizm sizinle gurur duyuyor. Sizin de bir günahınız yok çünkü karar vermekte yetenek ve karar sahibi değilsiniz. Onun için sizleri de suçlamıyorum.