Sertleşme bozukluğu mu yaşıyorsunuz? İşte gerekli olan tedavi...

Sertleşme bozukluğu mu yaşıyorsunuz? İşte gerekli olan tedavi...

"İyi bir kan akımı, sertleşme için gereklidir." diyen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Berk Karataş, sertleşme bozukluğu için Şok Dalga Tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ne yazık ki, yaşlandıkça penise kan sağlayan kan damarları kapanmaya ve azalmaya başlar. Kalp damarları tıkandığında kalp hastalığı oluştuğu gibi penis damarları da tıkanınca veya azalınca sertleşme bozukluğu ortaya çıkar.

Şok Dalga Tedavisi, düşük akımlı şok dalgaları ile mevcut kan damarlarının açılmasını ve yeni kan damarlarının oluşmasını sağlayarak penise kan akımını artırır. Penise kan akımının artması demek, daha güçlü, daha sert ve daha sürdürülebilir sertleşme demektir.

Şok dalgaları penis içinde uykuda kalmış kök hücreleri ve penis büyüme faktörlerini tetikler. Bu "büyüme faktörlerinin" serbest bırakılması yeni kan damarlarının oluşturulmasına ve aynı zamanda sertleşebilen dokunun gençleşmesine yol açmaktadır.

Uygun hastalara yapıldığı taktirde Şok Dalga Tedavisi alan erkeklerin % 80'inin ilaçsız ilişkiye girebildiği görüldü. Yine tedaviyi alan tüm erkeklerin yaklaşık % 90'ı cinsel performansının olumlu yönde geliştiğini bildirdi.

Şok Dalga Tedavisinden Kimler Yararlanabilir?

Sertleşme sorunu olan erkeklerde ilaç kullanmadan, yan etkisiz ve kalıcı bir tedavi yöntemi olabilir.

Peyronie, peniste sertleşen kısımlarda sert plakların oluşması ile seyreden bir hastalıktır. Peyroni hastalarında sertleşmeyi artırır, ağrıyı giderir, eğrilik ve plak büyümesini engeller. Daha sert ya da en iyisi olmak için; en iyi sertliği yakalamak için veya ileride oluşabilecek damar sorunlarını engellemek için tedavi olabilirsiniz.

Şok Dalga Tedavisinin Avantajları

• Anestezisiz ve ameliyatsız bir yöntemdir
• Bilinen yan etkisi yoktur
• Her hastaya uygulanabilir
• Her işlem sadece 20-30 dakika süren basit bir prosedürdür
• Kalıcı etki yaratır

Şok Dalga Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Toplam 6 gün, her seans yaklaşık 20 dakika sürer. Seanslar genelde haftada 2 gün yapılır. Tedavi böylece 3 haftada bitmiş olur. Ana penis damarların açılması ve yeni damar oluşumu için gerekli süre yaklaşık 4-5 haftadır. Bu yüzden tedavi etkinliği bu sürenin sonunda değerlendirilir. Tedavi için bölgesel uyuşturma gerekmez. Her seans bitiminde hasta hayatına kaldığı yerden devam eder.

Damarsal sertleşme bozukluğunun tedavisinde Şok Dalga tedavisinin etkililiğini doğrulayan çok sayıda klinik çalışma yapılmıştır. ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi Ulusal Sağlık Enstitüsün’den bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

Erektil Disfonksiyon Sorununda Şok Dalga Tedavisi

LI-ESWT, Sertleşme bozukluğunda devrim niteliğinde tedavidir ve muhtemelen sertleşebilen dokuyu rehabilitesize edebilecek benzeri görülmemiş niteliklere sahiptir. Lİ-ESWT'yi takiben sübjektif erektil işlevdeki klinik düzelme ve birlikte penil hemodinamideki belirgin düzelme olur. LI-ESWT'nin sertleşme bozukluğu olan erkekler için yeni bir standart oluşturabilecek eşsiz özelliklere sahip olduğunu doğrulamaktadır.

Peyronie Hastalığının Tedavisinde Ekstrakorporal Şok Dalga Terapisi

ESWT tedavisi alan hastaların ortalama 12 hafta sonra, ortalama VAS skoru, ortalama IIEF-5 skoru ve Ortalama Yaşam Kalitesi skorunda iyileşme kaydedildi. Peyronie Hastalığı olan hastalarda, ESWT ağrıyı gidermeyle kalmaz aynı zamanda cinsel başarıyı ve yaşam kalitesini de artırır.

Erektil disfonksiyon tedavisinde ekstrakorporeal şok dalga tedavisi mevcut çalışma, erektil disfonksiyonlu bir hasta alt grubunda düşük yoğunluklu ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin tolere edilebilirliğini ve klinik etkinliğini göstermektedir.

Düşük yoğunluklu ekstrakorporeal şok dalga düşük yoğunluklu ekstrakorporeal şok dalga tedavisi erektil disfonksiyonu iyileştirebilir mi?

5 haftada yapılan plasebo kontrollü çalışma, erektil disfonksiyona maruz kalan erkeklerin% 57'sinin LI-ESWT'den etkilendiğini göstermektedir. Bu çalışma, bazı hastalarda olası bir iyileşmeyi sağlar.

Organik erektil disfonksiyonu olan hastalarda 6 aylık takip pilot çalışmasıyla Ereksiyon ve penis sertliğinde anlamlı artışlar ve penil endotel fonksiyonlarında belirgin düzelme olduğu gösterildi. On erkek altı ayda bir izlem sonrasında PDE5-I tedavisine ihtiyaç duymadı. Tedaviden herhangi bir ağrı rapor edilmedi ve takip sırasında advers olay kaydedilmedi.

Erektil disfonksiyon için düşük yoğunluklu ekstrakorporeal şok dalga tedavisi; LI-ESWT, PDE5i tedavisine önce yanıt veren vaskülojenik ED'li Hintli erkeklerin erektil fonksiyonlarında düzelme ile birlikte uzun vadeli klinik bir olumlu etki gösterdi. Bu tedavinin etkinliği ve tolere edilebilirliği, uzun vadeli yararları ve rehabilite edici özellikleri ile birleşince, vaskülojenik erektil disfonksiyonu olan erkekler için yeni bir terapötik seçenek haline gelmiştir. (Op. Dr. Berk Karataş - Üroloji Uzmanı - Mynet)