Facebook, Spotify ve Google’a vergi

Facebook, Spotify ve Google’a vergi

ABD sermayeli Google, Facebook, YouTube, Spotify, Skype, WhatsApp, Dropbox gibi dev şirketler ülkemize artık vergi ödeyecekler

Ülkemizden milyarlarca lira kazanmasına rağmen herhangi bir vergi ödemiyordu. Resmi gazetede yayımlanan 7194 sayılı yeni yasa ile ülkemizde verdikleri hizmetlerden büyük gelir elde eden küresel şirketler de Türkiye’de kurulmuş, tam mükellefiyeti bulunan bir şirketleri olmasa dahi vergi verecekler.

ERİŞİM ENGELİ GELEBİLİR

Düzenleme ile vergi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınacak bir karar ile bu hizmet sağlayıcılarına erişimin engellenecek.

Yakın bir zamanda internet yayıncılığı için RTÜK tarafından çıkarılan düzenlemeyle birlikte ele alındığında önemli bir boşluğu dolduracak gibi görünen yeni yasaya ilişkin görüşlerini paylaşan TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak: “İnternet hizmetlerinde yerli ve yabancı eşitliği sağlanmalıydı. Google, Facebook ve Spotify gibi bugüne kadar vergilendirilemeyen küresel şirketlerle aynı hizmetleri Türkiye’den sunmaya çalışan işletmecilere vergi dahil bazı önemli teşviklerin getirilmesi, desteklenmeleri gerekir diyorduk. Geldiğimiz noktada, haksız rekabeti gidermek, adaleti sağlamak için küresel oyuncuları vergi sürecine dahil eden %7,5’lik dijital hizmetler vergisi hayatımıza girdi. Aynı servislere aynı vergi uygulamasının bu alanda rekabetin sağlanması açısından faydalı olacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan yerli şirketlerin tabi oldukları vergi dışındaki diğer yükümlülükleri içeren düzenlemelere küresel firmaların da tabi olmaları gerektiğini ayrıca bugüne kadar gelişen eşitsizliği aşabilmek adına yerli işletmecilere uygulanabilir ve etkili teşvikler getirilmesi gerektiğini de hatırlatmak istiyoruz.” dedi.