TDK ve BTK, emoji ile hashtaga el attı

TDK ve BTK, emoji ile hashtaga el attı

Sosyal medyada kullanılan yabancı sözcük ve kısaltmalara karşılık bulmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türk Dil Kurumu’nun çalışma yaptığı öğrenildi. 1 yıl içinde 8 bin sözcüğe Türkçe karşılık bulunacağı belirtildi. ‘Hacker’ın karşılığı, ‘yetkisiz erişen’ gibi...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, sosyal medyada sıkça kullanılan yabancı kelime ve kısaltmalara Türkçe karşılık bulmak üzere Türk Dil Kurumu (TDK) ile çalışma yaptıklarını açıkladı. TDK’de daha önce yapılmış dar kapsamlı bir çalışma olduğunu hatırlatan Sayan, “Bir çalışma grubu oluşturuldu. TDK ve bizim uzmanlarımız bir araya geliyor ve çok kullanılan bilişim terimleri bir havuzda toplanarak gözden geçiriliyor. Konuyla ilgili sektörden ve akademisyenlerden görüş alıyoruz. Çalışma grubu yaptığı çalışmayı raporlayacak. Yıl bitmeden tamamlanır” dedi.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre 8 bin sözcüğün yer alacağı sözlükte, ‘emoji, ‘tbt’, ‘hashtag’ ve ‘tweet atmak’ gibi sosyal medyada yaygın olarak kullanılan yabancı kelimelerin Türkçe karşılıkları da üretilecek.

1048 KELİME GÖZDEN GEÇİRİLDİ 1048 KELİME GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Bilgisayar, yazılım, donanım, bilişim ve bilgi işlem gibi pek çok bilişim terim ve sözcüğünün dile kazandırılmasına öncülük eden Türkiye Bilişim Derneği (TBD) de benzer bir çalışmaya imza attı. 6 ay önce kurulan Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu çatısı altında 45’i bulut bilişim (cloud computing), 179’u büyük veri (big data), 140’ı değişken (variable), 66’sı siber güvenlik (cyber security) ve 618’i veri (data) olmak üzere toplam 1048 İngilizce terim gözden geçirildi. Terimlerin Türkçe karşılığı için önerilerde bulunuldu. Bunlardan bazıları ise şöyle: “Yetkisiz erişen (hacker), tuzak (honeypot), gözlemci (cookie), köle ağ (botnet), siber muhalif (hacktivist), veri oltalama (data fishing), veri çoğaltma (data farming), veri arayıcı (data miner), kukla değişken (dummy variable).”

Türkçe karşılık önerileri http://bilisimde. ozenliturkce.org.tr/ internet sitesinde de paylaşıldı. Yine yaygın şekilde kullanılan ‘blockchain’ ve ‘cloud computing’ gibi güncel bilişim terimlerine uygun Tükçe karşılıklar bulunması için de çalışılıyor.

‘TÜRKÇE KARŞILIKTA ISRARCI OLMALIYIZ’

TBD Başkanı Rahmi Aktepe, “Dildeki yozlaşma ve yabancılaşma milli kültür ve ortak anlayışın çözülmesine yol açıyor. Türkçe yayınlardaki tutarsızlıkların giderilmesi ve ortak bir terimler havuzu oluşması için gayret ediyoruz. Çalışmalarımızı tamamladıkça kamuoyuna sunuyoruz. Bilişim dilinde ortak akıl ve anlayış birliği sağlanmasına öncülük ediyoruz” dedi. Çok sayıda yabancı bilişim teriminin yanlış ve içeriğinden habersiz kullanıldığına dikkat çeken Aktepe, “Terimlerin, duyulduğunda beynimizde kavrama resmini oluşturacak zenginlikle üretilmiş Türkçe karşılıklarında ısrarcı olmalıyız. Bu ısrarın, bilime, bilişime, teknolojiye olan hâkimiyeti artırdığı kısa sürede görülecektir” ifadesini kullandı.