Türkiye'de intiharlar gittikçe artıyor

Türkiye'de intiharlar gittikçe artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2015 yılında “ölümle sonuçlanan intihar sayısı” bir önceki yıla göre yüzde 1.3 artarak 3 bin 211 kişiye yükseldi

Çoğunlukla borçlar ve ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan intiharlar, 2013 ve 2014 yıllarındaki azalmaların ardından, 2015 yılında yeniden yükselmeye başladı 
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ‘İntihar İstatistikleri’ verilerine göre, 2015 yılında ‘ölümle sonuçlanan intihar sayısı’ bir önceki yıla göre yüzde 1.3 artarak 3 bin 211 kişiye yükseldi. İntihar edenlerin yüzde 72.7’sini erkekler, yüzde 27.3’ünü ise kadınlar oluşturdu. TÜİK'in İntihar İstatistikleri'ni hazırlamaya başladığı 2012 yılında 3 bin 225 olan ölümle sonuçlanan intihar sayısı, 2013 yılında 3 bin 189 kişiye, 2014 yılında da 3 bin 169 kişiye geriledi. Her 100 bin nüfus başına intihar sayısını temsil eden "kaba intihar hızı" da, 2012 yılındaki yüz binde 4.29 düzeyinden, 2013 yılında yüz binde 4.19'a, 2014 yılında da yüz binde 3.97 düzeyine gerilemişti. 2015 yılında ise artarak yüz binde 4.11 olarak gerçekleşti. Diğer bir ifade ile 2015 yılında her yüz bin kişiden dördü intihar etti.


Genç kadınlarda intihar hızı yüksek 
 TÜİK verilerine göre, 2015 yılında intihar edenlerin yüzde 34.3’ünü 15-29 yaş grubundakiler oluşturdu. İntihar eden kişiler cinsiyete göre incelendiğinde, intihar eden kadınlarda en yüksek oran yüzde 18 ile 15-19 yaş grubunda gerçekleşirken, erkeklerde ise en yüksek intihar oranı yüzde 12.8 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. İntihar eden kadınların yüzde 46 ile neredeyse yarısını 30 yaş altındakiler oluştururken, bu oran erkeklerde yüzde 33.3 olarak hesaplandı. 
Eğitim düzeyi düşük olanlarda intihar yüksek
  İntihar eden kişilerin 2014 yılında yüzde 22.2’si ilkokul mezunu iken 2015 yılında bu oran yüzde 23.7 oldu. İlkokul mezunlarını yüzde 21.4 ile ilköğretim, yüzde 20.9 ile lise ve dengi okul, yüzde 11.7 ile yüksek öğretim mezunları izledi. Bu veriler, intihar edenler arasında ilkokul ve ilköğretim okulu mezunlarının toplam payının yüzde 45.1 ile yarısına yaklaştığını gösteriyor. Bu verilere lise ve dengi okul mezunları da eklendiğinde toplam oran yüzde 66'yı buluyor. 
İntihar eden kişilerin yüzde 50.5’i evliydi
  İntihar eden kişiler medeni duruma göre incelendiğinde, 2015 yılında intihar edenlerin yüzde 50.5’ini evli, yüzde 37.7’sini hiç evlenmemiş, yüzde 7.2’sini boşanmış, yüzde 4.6’sını ise eşi ölmüş olanlar oluşturdu. Cinsiyete göre medeni durum incelendiğinde, intihar eden erkeklerin yüzde 54’ünün evli, yüzde 36.4’ünün hiç evlenmemiş, kadınların ise yüzde 41.1’inin evli, yüzde 41’inin hiç evlenmemiş olduğu görüldü. 
Kaba intihar en fazla Kars’ta
  Kaba intihar hızının 2015 yılında en yüksek olduğu il yüz binde 9.17 ile Kars oldu. Bu ili yüz binde 8 ile Ardahan ve yüz binde 7.05 ile Karaman izledi. Kaba intihar hızının en düşük olduğu il ise yüz binde 1.10 ile Çankırı oldu. Bu ili yüz binde 1.21 ile Rize ve yüz binde 1.54 ile Kilis izledi.