Arabı bırak Almanya’ya bak

Arabı,
Müslümanı toplam elli yedi devlet!
Bir de biz Araplaştık,
Etti elli sekiz devlet...
Tamamının “dünya üretimine” katkısı yüzde
altı nokta beş...
Almanya’nın tek başına katkısı yüzde on...
Bu neyi gösterir?
Yani Araplar ve biz,
Tembeliz,
Tüketim toplumuyuz,
Üretim fakiriyiz...
Arapların bir kısmı ABD uydusu...
Bir kısmı Fransız,
Bir kısmı da İngiliz sömürgesi...
Oysa
Almanya Avrupa’nın bir numarası...
Türkiye’nin bir numaralı ihracat yaptığı ülke...
Üç nokta beş milyon Türk’ün ekmek kapısı...
Geçtik Almanya’yı,
Türkiye’de altımızdaki her on aracın altısı
Alman markası...
Bakmayın siz ileri gerici kafalara,
Bir adım gittiğinizde,
İki adım geliyorlar...
Bizim ileri gerici kafalarla anlaşmaları çok zor!
Çünkü
Çürük düşünüp,
Çürük mal üretmiyorlar...
Sağlam düşünüp,
Sağlam mal üretiyorlar...
Kiliseyi,
Siyasete,
İlime bilime karıştırmıyorlar...
Rüşveti,
Haramı,
Torpili es geçiyorlar...
Bizimle aynı yolda yürümeleri mümkün mü?
Onlar,
Cennetin tapusunu satmayı çoktaaan bıraktı-
lar...
Almanı bırakıp,
Arab’ın peşine gitmekte inatlaşırsak,
Mercedes’i bırakıp,
Deveye binmek için Arabistan çölleri bizi bekliyor...
Attan inip eşeğe binmek tam da bu işte...

Önceki ve Sonraki Yazılar