Toplumsal deprem...

SON DÖNEMLERDE,
Normal olgudan patolojik olguya geçtik...
.
Medeni aileden,
Milli aileye geçtik...
.
Zannetmeyin bu hastalıklı topluma geçiş kendiliğinden oldu...
.
Çünkü
Doğuş nedenleri yok edilen bir Cumhuriyeti reddettik...
.
Sefalete giden yolu yol edindik...
Ahlaksızlık bir kere başladı mı,
Sefalete yürümemiz kaçınılmaz olur...
.
İlimi
Bilimi reddettik...
.
Hurafelerin
Cinlerin uydurma yaşam biçimlerini felsefe edindik...
.
Tek tip
Tek kalıp beyinlere biat ettik...
.
Kutuplaşıp,
Ayrıştık...
.
Saygısız
Sevgisiz
Tahammülsüzlüğü ahlak bildik...
.
Yaradana şirk koşup,
Şeyhin
Sultanın
Padişahın arkasında saf tutup taptık...
.
Geldiğimiz noktada,
Depremle Yaşar olduk...
.
Doğanın depremi bir kere,
Toplumsal depremler her gün öldürür...
.
Biz artık toplumsal depremle,
Her gün ölüyoruz...
Farkında bile olamıyoruz...

Önceki ve Sonraki Yazılar