KÖLELER BUGÜN AYAKLANMIŞTI

Kimdir o köle?

-Türklerdir!

Cumhuriyet çağına kadar, bu toprakların sahibi gözüken Türkler, aslında bu toprakların köleleri idiler.

Çünkü: Osmanlı Devleti’ni yöneten devşirmeler, Türk’ü devletin en büyük düşmanı görüyor ve “Baban bile olsa Türk’ü öldür!” diyordu. (Ayrıntılı örneklerini OSMANLIDA İDAM EDİLEN ÂLİMLER  adlı çalışmamızda (Kripto Yayınları) gösterdik.)

Türk, askerlik yapıyor, sınır boylarında can veriyordu.

Hakkını istediğinde ise Celali ilan edilip çoluk çocuk katlediliyordu.

Şehirlere girmeleri bile yasaktı.

Devletin zenginliğini Topkapı Sarayı’na hakim olan devşirme sınıfı ile Rum, Ermeni, Yahudi azınlık yemekteydi.

Bizim gericilerin Ulu Hakan Abdülhamit Han diye parlattıkları 2. Abdülhamit zamanında bile kimse “Ben Türküm!” diyemiyordu.

Yabancılar vergi vermiyor; padişah, vergi alabilmek için köylerdeki Türklerin derisini yüzüyordu.

Halk uyanıp baş kaldırmasın diye eğitimsiz bırakılmıştı. Başeğmeci bir İslam anlayışı yukarıdan aşağı yayılmış, kitleler afyon yemiş gibi uyuşturulmuştu. (Ki, Osmanlı afyon kullanmayı da serbest bırakmıştı.)

Ülke, Batılıların açık pazarı halindeydi. Oradaki fabrikalarda üretilen mallar, kapütülasyonlar kullanılarak Türkiye’ye rahatça sokuluyor, yerli üretim eziliyordu.

19. Yüzyıl’ın sonunda bile okullarda haritalar, resim sayılarak yasaklanıyordu.

Birkaç askeri doktor dışında ülkede doktor, mühendis yoktu. Teknoloji el üretimine dayanan ilkellikteydi. Osmanlılar, at nalı çivisini ve kullandıkları fesi bile dışarıdan getiriyordu.

Toplum hastalıktan kırılıyordu. Yol yoktu. Güvenlik berbattı. Eşkıya dağlarda kol gezmekteydi.

Üretim öyle düşük ve ilkeldi ki 1873’de Ankara gibi bir yerde 20 binden fazla insan açlıktan ölmüştü.

Kadın, bir köleden farklı değildi. Evinden dışarı çıkamaz, toplum içine karışamazdı.

İşte cumhuriyet bu ilkel düzeni yıktı.

Ve yerlerde sürünen, Hasta Adam ilan edilen bir milleti yeniden ayağa kaldırdı.

ÜMMETTEN MİLLETE

Cumhuriyet rejimi müthiş bir kalkınma yaratarak ülkeyi kısa sürede ayağa kaldırdı. Yoksulluk, cehalet, hastalık içindeki geri toplumu dünyanın gıptayla baktığı bir millete çevirdi. Ümmet denileen cahil kitleden bilinçli bir millet yarattı: Türk Milleti…

Cumhuriyet demek, Türk milleti demektir. Cumhuriyet demek demiryolunu, tütününü, elektriğini, deniz yollarını  yabancılardan alıp Türk’e vermektir.

Sömürgeci Batılıyı topraklarından söküp atmaktır. Onların uşağı olan padişah-halifeyi kovmaktır.

Toplumu din-iman yalanı ile kuşatıp sömüren asalaklar sınıfını ortadan kaldırmaktır.

Cumhuriyet demek, aklı 500 yıl boyunca zincire vurulmuş olan bir milletin aklını özgür bırakmaktır.

KIRIN HEYKELLERİNİ

Bütün bu devrimlere önderlik eden de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

O yüzdendir ki asalak dinciler…

Demokrasi düşmanı gericiler…

Osmanlıcı geçinen Türk düşmanları…

Türk milletinin tarihsel düşmanları…

Batının ajanlığını yapan sözde aydınlar…

Ülkeyi parçalamaya çabalayan bölücüler…

Gazi’ye ölümüne düşmandırlar.

Avrupalılar, Amerikalılar, halifeci Müslümanlar hiç sevmezler onu.

Bu yüzden de bu gerici sömürücü takımının iktidarı olan AKP ve organları da sevmezler.

AKP’li belediyeler Atatürk heykellerini bir bahane uydurarak kaldırırlar.

Yetmez, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı’nın önündeki meydanda bulunan Atatürk heykelini söktürür.

Valiler Cumhuriyet’in kutlanmasını engellemeye çabalayarak oturdukları koltuğa ihanet ederler.

Diyanet İşleri Başkanlığı, cumhuriyetin yeminli düşmanı gibi çalışır.

Bütün bunları yöneten kim?

AKP Lideri Tayyip Erdoğan…

O kiminle bağlantılıydı?

“İstiklal Harbi’nde keşke Yunan galip gelseydi!” diyen, “Elbette BOP’tan yanayım!” diyen Haçlı uşağı Kadir Mısıroğlu ile…

Türkiye bugün cumhuriyete karşı yürütülen büyük bir savaşın içindedir. Bu savaşın merkezi de AKP Genel Merkezi’dir…

Devlet kurumlarının tabelalarından TC ibaresini indirmeye bile kalkışan bu merkez, ne yazık ki ülkeyi yönetiyor.

Bir an önce AKP’yi iktidardan indirmek, cumhuriyet için olmazsa olmazlardandır. Kimse bu yakıcı gerçeğin üstünü “terörle mücadele” yalanı ile örtemez.

Yaşasın, kimsesizlerin kimsesi cumhuriyet!

Önceki ve Sonraki Yazılar