S. Ersu Hızır

S. Ersu Hızır

Yetkinlik

İnsan doğası.
Hep yükseklere çıkmak ister.
Ağacın en üst dalına,
Bürokraside en üst makama,
Siyasette en yukarıdan yönetmeye.
Gönül bu ister de istemek le her şey olmaz.

Ülkemizde 1970’li yılların ortalarına kadar,
Memuriyette merdivenin alt basamağından
En üst basamağına çalışarak, kıdem alarak gelebilirdin.
Siyasette de zengin fakir,
Hangi partiden olursan ol, çalışırsan emek verirsen,
Birazda şansın varsa yönetim kademelerine gelirdin.
1980 sonrası memurum işini bilir,
Köşe dönmeci anlayışların topluma şırınga edilmesi,
Emeğe saygıyı, birbirimize sevgiyi ve güveni köreltti.
Toplum olarak değerlerimizi erozyona uğrattı.
Öylesine ki aile bağlarını dahi zayıflattı, hatta koparttı.
Televizyon programlarında izliyoruz
Kadın kocasına bağırmayı
Erkek karısına şiddet uygulamayı
Özgürlük hak olarak görmeye başladı.
Toplumda eğitim seviyesinin düşmesi,
Bilimsel çalışmaların azalması,
Maganda davranışların kabul görmesinin önünü açtı
Son yıllar da aynı saatlerde tüm kanallarda benzerleri yayınlanan evlilik programları gibi
Bazı televizyon yayınları bunu daha da arttırdı.
Siyasiler medyayı karşılarına almak istemediklerinden,
Medyada son yirmi yıldır iş adamlarının egemenliğine girdiğinden,
Ticari beklentiler diğer değerlerden daha yukarıda tutulmakta.

Buna çocuk yaşta yapılan evlendirmeleri,
Ceza hukukumuzda insani değerlere karşı,
İşlenen suçların cezalarının azaltılmasını da ekleyebiliriz.
Para, kabadayılık, silah, magandalık gibi ahlaki değerlere ve insana saygıyı azaltan kavram ve anlayışlar,
topluma şırınga edilmeye çalışıldı hala da çalışılıyor.
Böyle olunca kişi, kendisini dev aynasında görmeye,
Üzerine giydiği elbise ile kişiliksizliğini, ahlaksızlığını gizlemeye çalışıyor.
Kişi kendisini sorgulamadan;
Eğitimi, bilgisi, becerisi, vizyonu, ehil olup olmadığına bakmadan
Ellerini ovuşturarak, kaşlarını çatarak, paralar saçarak, tehditler savurarak
Her makama soyunuyor.
Ya da rakiplerini kaset operasyonu ile kumpaslarla yenmeye çalışıyor.

Oysa ben bu göreve gelirsem;
Hangi işleri yapabilirim “sonuç odaklı”
Ekip çalışmasına yatkın mıyım-ekip liderliği yapabilir miyim,
Analitik düşünme yeteneğim var mı,
Hızlı okuyup anlayabilir miyim,
Gibi kavramlar onun çok uzağında kalıyor.
Sahi biz Amerika Endüstri 5,0 dönemine girmişken
Ancak koşarak aradaki farkı kapatabiliriz.
Ama biz bu anlayışla ancak
Bebek gibi apalayarak gitmekten öteye varabilir miyiz?
O zaman bu fark kapanır mı?

Önceki ve Sonraki Yazılar