Laiklik ve AK Parti!

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, Türkiye'de laikliğin mayası tutmuştur.

Siyasal İslam anlayışıyla hareket edenler bile (küçük bir azınlık hariç) laiklik olmadan dindarların özgürce yaşayamayacağı kanısındalar.

 

*****

 

Katı Kemalistler ile softalar, laikliği Cumhuriyet dönemi ile başlatırlar.

Oysa Osmanlı Devleti, hiçbir zaman, dini kuralların tam uygulandığı bir devlet olmadı!

Şeri hukuk ile örfi hukuk birlikte devlet yönetimini şekillendirdi.

Osmanlı'da esas karar veren padişahlardı, dini liderler değil!

 

*****

 

Tanzimat döneminde başlayan laik eğitim İkinci Abdülhamit'in hükümdar olduğu yıllarda da gelişmeye devam etti.

Laik okulların açılması, eğitimde pozitif bilimlere daha çok yer verilmesi, öğretmen okullarının yaygınlaşması, Milli Eğitim'in taşra teşkilatlarının kurulması Abdülhamit dönemindedir.

O kadar ki, dönemin medrese yöneticileri gelişmelerden kaygı duymaya başlayınca Padişah'a baskı yaparak, "din ve ahlâk derslerinin" artırılmasını sağlamışlardır.

Bütün itirazlara, ‘Din elden gidiyor’ bağrışmalarını karşın ilk biyoloji, fizik, kimya gibi pozitif bilim dersleri Abdülhamit döneminde konulmuştur.

 

******

 

Cumhuriyet sonrasında yeni bir anlayışla yola çıkılmış, millet egemenliğini tehlikeyi düşürecek her noktanın aşılması için adımlar atılmıştır.

Örneğin Halifelik, Cumhuriyet'in üzerinde gölge olmasın diye kaldırılmıştır.

Babadan-oğula geçen bir yönetim sistemi yerine, seçimle gelen, süresinde giden yöneticiler olsun diye padişahlığa son verilmiş, Cumhuriyet ilan edilmiştir.

En önemli iki laik hamle böyle gerçekleşince, eğitimde, hukukta ve diğer alanlarda ulaşmaya çalıştığımız çağdaş uygarlığın olduğu ülkelerdeki uygulamalar örnek alınmıştır.

Osmanlı'da nasıl ki, padişahın emirleri her hükmün üstündeydi, Cumhuriyet döneminde de hukuk kuralları her türlü hükmün üzerinde yer almaya başlamıştır.

 

İNSANOĞLUNUN EN BÜYÜK BULUŞLARINDAN BİRİDİR LAİKLİK!

 

Yeryüzünü bir büyük köy olarak düşünelim.

Orada bütün insanlık, kendi renklerini muhafaza etmekle birlikte ortak bir yaşam için herkesin kabul ettiği kurallar koydu.

Bunun adına evrensel hukuk dersek, onun birinci maddesi laikliktir.

Dinlerin, mezheplerin, tarikatların savaşları böyle önlenebildi.

İnsanoğlunun birbirini vahşice katletmesinin önüne böyle geçilebildi.

 

*****

 

İnsanlığın sosyal bilim alanında en büyük buluşunun adıdır laiklik...

İslam dünyası yeterince önemini anlamadığı için bugün bir "Engizisyon Çağı" yaşıyor.

Afganistan’daki olaylar hepimizin gözünün önünde olmuyor mu?

Karanlık Orta Çağ'dan çıkışın tek adresi, meşalesi, ışığı, yol göstericisidir laiklik...

Ötekisinin inancına karışmamanın, bir başkasının yaşam biçimine müdahale etmemenin adıdır laiklik...

 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ PROGRAMINDA LAİKLİK!

 

Adalet ve Kalkınma Partisi programının "Temel Hak ve Özgürlükler" bölümünde düşünce özgürlüğü ve laiklik aynı kapsamda ele alınıyor.

Ve bakın neler söyleniyor:

"• Düşünce ve ifade özgürlükleri uluslararası standartlar temelinde inşa edilecek, düşünceler özgürce açıklanabilecek, farklılıklar birer zenginlik olarak görülecektir.

Partimiz, dini insanlığın en önemli kurumlarından biri, laikliği ise demokrasinin vazgeçilmez şartı, din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak görür. Laikliğin, din düşmanlığı şeklinde yorumlanmasına ve örselenmesine karşıdır.

• Esasen laiklik her türlü din ve inanç mensuplarının ibadetlerini rahatça icra etmelerini, dini kanaatlerini açıklayıp bu doğrultuda yaşamalarını ancak inançsız insanların da hayatlarını tanzim etmelerini sağlar. Bu bakımdan laiklik, özgürlük ve toplumsal barış ilkesidir.

• Partimiz kutsal dini değerlerin ve etnisitenin istismar edilerek siyaset malzemesi yapılmasını reddeder. Dindar insanları rencide eden tavır ve uygulamaları ve onların, dini yaşayış ve tercihlerinden dolayı farklı muameleye tabi tutulmalarını antidemokratik, insan hak ve özgürlüklerine aykırı bulur. Öte yandan dini, siyasi, ekonomik veya başka çıkarlara alet etmek veya dini kullanarak farklı düşünen ve yaşayan insanlar üzerinde baskı kurmak da kabul edilemez."

 

****

Bu yazının dipnotu: Anımsatayım, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mursi yönetimindeki Mısır’ı ziyaretinde laiklik tavsiyesinde bulunmuştu.

Önceki ve Sonraki Yazılar