'Başkan Topbaş, Kuşdili Çayırının İmara açılmasına itiraz et ve dur de!'

'Başkan Topbaş, Kuşdili Çayırının İmara açılmasına itiraz et ve dur de!'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın CHP’nin oyları ile rededilen ve AKP'lilerin oylarıyla kabul edilen 5 imar değişikliği dosyasını veto ettiğini hatırlatan CHP'li Meclis Üyesi Mimar Ülkü Koçar İBB Meclis toplantısında AKP'li Mimar Topbaş'a çağrıda bulundu: Doğal Anıt olarak tescillenen 40 bin m2’lik Kuşdili Çayırının İmara açılmasına itiraz et ve dur de!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kadıköy İlçesinde ki 40 bin metre karelik alana sahip Kuşdili Çayırı’nın imara açılmasını hazırladığı yazılı soru önergesi ile İBB Meclis gündemine getiren ve önergesini sözlü okuyan Kadıköy Belediyesi ve CHP İBB Meclis Üyesi Mimar Ülkü Koçar Başkan Kadir Topbaş’ı göreve çağırdı ve şu soruları sordu: İBB kendi mülkiyetindeki bir alanın plan kararını kendisi vermesi gerekmez mi? Bu askıdaki plana itiraz etmeyi düşünmekte misiniz? Bölgede bulunan ve sögütlüçeşme Marmaray transfer merkezinde katlı otopark planlanmaktadır. Bu nedenle Kuşdili Çayırına ayrıca araç yoğunluğu getirmenin bölgede trafik yoğunluğu ve hava kirliliğini artıracağı ortadayken bu karara itiraz etmeyi düşünmekte misiniz? Bölgede arkeolojik kazıların yapılarak tarihimize ve kültürümüze sahip çıkarak Kurbağalıdereyi de içine alan bir arkeopark düzenlemesinin yapılması geçmişte yeşil çayır ve ağaçlarla kurbağa seslerine yeniden kavuşma taleplerimizin değerlendirilmek üzere önergemizin başkanlık makamına havalesini saygılarımızla arz ederiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2017 yılı Eylül ayı Meclis toplantılarında İBB Meclisi CHP Üyeleri Mimar Ülkü Koçar, Ahmet Temurlenk ve Hüseyin Sağ’ın imzaları ile Meclis Başkanlığına sunulan, oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edilen önerge: 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI'NA  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kadıköy'de bulunan Kuşdili Çayırı 1 ada, 71 ve 72 parselleri mahkeme kararına rağmen imara açarak yer altı katlı otopark alanına dönüştürdü. Söz konusu alan İBB' ye ait olup 39.600 m2 lik bir alana sahip. Kadıköy'ün Osmanağa Mahallesi'nde Kuşdili Çayırının 1 ada 71 ve 72 sayılı parseller ile kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı askıya çıkarıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde; İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mahallesi, Kuşdili Çayırı 1 ada 71 ve 72 sayılı parseller ile kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama imar Planı Bakanlık Makamı' nın 12.07.2017 tarih ve 8048 sayılı OLUR’ları ile 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi uyarınca tadilen onaylanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama imar Planı 3194 sayılı imar Kanunu uyarınca 15.09.2017-14.10.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde askıya çıkarılmıştır. itirazlar İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.

Antik dönemin en önemli kentlerinden olan Kadıköy'ün Kuşdili Çayırı, önemli bir arkeolojik zenginliği barındırıyor. Geçmişi bundan 8 bin yıl öncesine dayanan Kuşdili Çayırının, İstanbul tarihinin bilinen en eski buluntularını saklıyor. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, alanda mutlaka bir arkeolojik kazı yapılmasını öneriyor.

Keşfedilmeyi bekleyen tarihi kalıntılara sahip alanlardan biri olalı Çayırın geçmişine dikkat çekmek ve yetkilileri uyarmak isteyen Arkeologlar Derneği, ilgili kurumlara bir bilgi notu iletti. Kadıköy Belediyesi'ne de ulaşan metinde, derneğin İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat bu alanın İstanbul'un Antik Döneminin en önemli kentlerinden biri olan Khalkedon'un, Kurbağalıdere alüvyonlarıyla dolmuş olan Khalkedon Liman'ın dolgusu üzerinde yer aldığını anımsatarak, Kuşdili Caddesi, Kurbağalıdere Caddesi, Sögütlüçeşme, Yoğurtçu parkı civarı, Altıyol, Hasanpaşa, Çilek Sokak, Yel değirmeni, Rıhtım Caddesi gibi birçok yerinde yapılmış olan kazı çalışmalarında, Neolitik Dönem' den Roma Dönemi'ne kadar çok geniş bir zaman aralığına tarihlenen çok sayıda kültür varlığı ve dolayısı ile çok önemli arkeolojik bilgi elde edildiğini söylüyor. Bu bilgiler ışığında;

1- İBB kendi mülkiyetindeki bir alanın plan kararını kendisi vermesi gerekmez mi? Bu askıdaki plana itiraz etmeyi düşünmekte misiniz?

2- Bölgede bulunan ve sögütlüçeşme Marmaray transfer merkezinde katlı otopark planlanmaktadır. Bu nedenle Kuşdili Çayırına ayrıca araç yoğunluğu getirmenin bölgede trafik yoğunluğu ve hava kirliliğini artıracağı ortadayken bu karara itiraz etmeyi düşünmekte misiniz?

3- Bölgede arkeolojik kazıların yapılarak tarihimize ve kültürümüze sahip çıkarak Kurbağalıdereyi de içine alan bir arkeopark düzenlemesinin yapılması geçmişte yeşil çayır ve ağaçlarla kurbağa seslerine yeniden kavuşma taleplerimizin değerlendirilmek üzere önergemizin başkanlık makamına havalesini saygılarımızla arz ederiz.