Dil öğrenmenin anahtarı bulundu!

Dil öğrenmenin anahtarı bulundu!

25 dil bilen Dilbilimci Emin Gulu, geliştirdiği Pratik Evrensel Gramer Metodu ile kişiye en kısa sürede cümle üretimini otomatikleştireceği pratik bir yol sunuyor.

Yabancı dil öğrenmek, günümüzde çoğu kişinin ortak dertlerinden biri... Hem vakit hem de nakit olarak büyük harcamalar yaptığımız yabancı dil öğrenme konusu, aslında belirli yöntemlerle kolay bir şekilde öğrenilebiliyor. Bu kapsamda 25 dil bilen Dilbilimci Emin Gulu, yabancı dil öğrenirken tekrar etmenin ve çeviri yaparak çalışmanın faydalı olduğunu dile getiriyor. Gulu, kendine has geliştirdiği Pratik Evrensel Gramer Metodu ile kişiye en kısa sürede cümle üretimini otomatikleştireceği pratik bir yol sunuyor. Bunun yanı sıra metod, evrensel gramer kurallarına dayanılarak hazırlanıyor. Bu kurallar, insanın hayata bakış açısının dile yansımasını dile getiriyor.

Dil öğrenmenin anahtarı nedir?

Dil öğrenmek insana bağlı olan bir şey. Kişinin çalışma metoduna, isteğine bağlı olarak yabancı dil kolay bir şekilde öğrenilebiliyor. Genel olarak düşünürsek dil öğrenmenin özünde bir mekanizma var ve asıl önemli olan nokta ise bir dili öğrenebilmek için kişinin 2 bin kelime bilmesi gerektiği. Bunun için ise başka bir metod olmalı. Ben de bütün dillerin köklerini araştırarak dil öğrenmeye en uygun metodu geliştirdim. İnsanlar bu yöntem ile yabancı dili en kolay şekilde ve kısa sürede öğrenebiliyor.

Pratik Evrensel Gramer Metodu nedir?

Dünya’da dil öğrenmenin teorik bir formu zaten var. Benim amacım insanlara yabancı dili pratik bir şekilde öğretmek. Teorik bilgi her insanın hemen anlayabileceği bir şey değil ve bu bilgiyi her dilde uygulamak mümkün olmuyor. Ben dillerin kökenini araştırırken farklı bir yöntem ile bir metod çalışmasına başladım. Bu metod akademik değil, kişinin kendini ifade edebileceği ve anlayabileceği bir yönteme yer vermektedir. Gramer dahil olmak üzere kelimelerin cümledeki fonksiyonu, kişinin algısına yönelik olarak verilmektedir. Bu yöntem ise insanın yeni öğreneceği farklı bir dili nasıl algıladığı ile ilgilidir. Böylelikle bu yöntem sadece dil eğitimine özgü değil, kişinin o dili algıladığı şekle göre de şekillenmektedir. İşin aslına gelirsek; uygulanan yöntemin pratik işleyişe uygun olmasıdır. Bu metodun asıl amacı insanın düşündüğü ile dil arasındaki anlam bağlantısının hızlı ve kısa yoldan oluşturarak öğrenilmesidir.

Yabancı dil öğrenirken kullanılan metod ne kadar önemli?

Dil öğrenirken kullanılan metod bize yol gösterir. Çünkü, öğrenmeye nereden ve nasıl başlayacağımızı ve hangi yollardan ilerleyeceğimizi sağlar. Bu yüzden kullanılan yöntemin de bir düzen çerçevesinde öğrenilmesi gerekiyor. Metod olmadıktan sonra çalışmaya nasıl başlayacağınıza dair yanıt bulamazsınız. Bu yüzden yabancı dil öğrenirken kullanılan metod önemlidir ve metod başlangıç noktasından sonuca kadar ulaşmanızı sağlar. Aslında bu bir çalışma düzenidir.

Yabancı dil öğrenmenin en hızlı yolu sizce nedir?

Benim yöntemimde dil sinerjik öğrenilir, dile harita şeklinde yukarıdan bakılır. O yüzden insanlar kitabımı okumaya başladıktan ilk 4-5 günde baya bir sonuç elde edebiliyorlar. Dil öğrenirken sadece okumak yeterli değil. Bu noktada yanlış yapıyoruz. Önce duyarak öğrenmek gerekir. Bununla birlikte tekrar etmek, çeviri yapmak dil öğrenmeyi pekiştiren ve hızlandıran unsurların başında geliyor. Sonuçta yeni bir şey öğreniyoruz ve bunu pekiştirmezsek sonucunu göremeyiz. Hergün düzenli olarak tekrar ederek ve pratik yaparak ilerlemek dil öğrenmenizi hızlandıracaktır.

'20 Günde İngilizce' kitabınızdan biraz bahsedebilir misiniz?

20 Günde İngilizce Kitabı; en kısa sürede cümle üretimini otomatikleştiren pratik bir yol sunuyor. Bu metot “evrensel gramer” kurallarına dayanılarak hazırlanırken, günlük konuşma için detaylı bilgiler içeriyor. Kitabın içerisinde 2 bin kelime yer alıyor ve dil öğrenmenin en kolay yolları verilmiştir. İçeriğinde metinlerin hepsi seslendirilip CD şekline getirilmiştir. Bu kitabın farkını şöyle dile getirebilirim. Kitaplarda, kurslarda hep bilimsel gramer üzerine duruluyor. Oysa bilimsel gramer dil bilimcilere yönelik bir metod, bize pratik yolla günlük konuşma dilini öğreten bir metod gerekiyor. İngilizcenin kitapta yazılan sıralama ile öğrenilmesi gerekiyor. Başka bir deyişle, önce gramer açıklamalarını okumalı, bütün örneklerin üzerinde durmalı ve onları aynı sayfada verilmiş çevirileri ile karşılaştırmalısınız. En önemlisi ise kitabın, her bir dilin alt yapısını oluşturan genel motor kelimelerin seçilmiş olması ve onlar arasındaki bağlantıların idrakını kolaylaştıran bir takım kurallar içermesidir. Bu metot; en kısa sürede, cümle üretimini otomatikleştiren pratik bir yol sunuyor.