İşte Erdoğan'ın okuduğu şiir

İşte Erdoğan'ın okuduğu şiir

Şehitler tepesi boş kalmaz, dedikten sonra tartışmaları ateşleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aslında o sözleri büyük milli şair Arif Nihat Asya'nın dizelerinden almıştı. İşte, Erdoğan'ın dizelerini kullandığı o şiir:

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor.
Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgâr bekliyor.
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?

Destanını yapmış, kasîdeye kanmış.
Bir el ki; ahretten uzanmış,
Edeple gelip birer birer öpsün diye fâniler!
Öpelim temizse dudaklarımız,
Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız.
Rüzgârını kesmesin gövdeler
Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasîdeler.

Geri gitsin alkışlar geri,
Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!
Ona oğullardan, analardan dilekler yeter,
Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter!
Söyledi söyleyenler demin,
Gel süngülü yiğit alkışlasınlar
Şimdi sen söyle, söz senin.

Şehitler tepesi boş değil,
Toprağını kahramanlar bekliyor!
Ve bir bayrak dalgalanmak için;
Rüzgâr bekliyor!
Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin;
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?

Arif Nihat ASYA

ARİF NİHAT ASYA KİMDİR?

7 Şubat 1904'te Çatalca'da doğan Arif Nihat Asya, İstanbul'da Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitirdi.

Adana, Malatya, Edirne, Tarsus, Ankara ve Kıbrıs liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı.

1950-1954 arasında Seyhan (Adana) milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulundu.

Milletvekilliğinden sonra tekrar öğrtemenliğe döndü. Ankara Gazi Lisesi edebiyat öğretmeni iken 1962'de emekliye ayrılarak İstanbul'a döndü.

Yeni İstanbul ve Babıâli'de Sabah gazetelerinde yazılar yazdı. Aruzla başladığı şiirde rubailer gazeller yazdı.

Özellikle rubailere büyük önem verdi. Rubailerden oluşan 5 ayrı kitap yayınladı.

Rubai türünün yeni Türk edebiyatında önemli şahsiyetlerinden kabul edilir. 

Daha sonra hece vezniyle ve serbest vezinli şiirler de yazdı.

Yurdun güzelliklerini, doğasını anlatan, kimi zaman yergici ama Türklüğü yücelten şiirleriyle bilinir.

Şiirlerinde milliyetçilik konusu büyük bir yer tutan Asya, Türk şiirinin en önemli şairleri arasında gösterilmektedir.

Çok renkli ve değişik biçimli şiirler yazmış olan Asya, son şiirlerinde biraz da mistisizme yönelmiştir.

Şiirinde daima bir yenileşme çabası içinde olan şair, etkilerden uzak kalarak kendine özgü bol renkli şiir dünyasını yaratmıştır.

Tarihimizin muhteşem ve şanlı sayfalarını şiirleştirdiği de görülür.

Bayrak ve vatan, onun mısralarında en usta anlatıcısını bulduğu söylenir.

ESERLERİ:

Heykeltıraş (1924)
Yastığımın Rüyası (1930)
Ayetler (1936)
Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor (1946)
Kubbe-i Hadra (1956)
Kökler ve Dallar (1964)
Emzikler (1964)
Dualar ve Aminler (1967)
Aynalarda Kalan (1969)
Rubaiyyat-ı Arif (1956)
Kıbrıs Rubaileri (1964)
Nisan (1964)
Kova Burcu (1967)
Avrupa'dan Rubailer (1971)