Seyyid Nesimî Karacaahmet Dergâhı’nda anılıyor

Seyyid Nesimî Karacaahmet Dergâhı’nda anılıyor

650. doğum yılı nedeniyle, Seyyid İmadeddin Nesimî bir panel ile anılıyor.

Karacaahmet Dergâhı’nda 14 Aralık 2019, Cumartesi günü, Saat 15:00'de başlayacak panelde moderatörlüğü yazar Selahattin Yalçıner yürütecek. Prof. Dr. Armağan Elçi, Yurt gazetesi genel yayın yönetmeni Ali Rıza Özkan, gazeteci-yazar Ayhan Aydın ve yazar Şah Hüseyin Şahin ise panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Karacaahmet Dergâhı başkanı Muharrem Ercan’ın konukları ve dinleyicileri selamlaması ile başlayacak etkinlikte Adil Ali Atalay ve Yahya Aslandaş da birer sunum gerçekleştirecekler. Şair İsmail Aydoğmuş’un yönetiminde düzenlenen etkinlikte ayrıca çeşitli sanatçılar tarafından şiirler, deyişler de okunacak.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısı’nda, doğumunun 650. yıldönümü olması nedeniyle, 2019 yılının İmadeddin Nesimî yılı olarak ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

SEYYİD İMADEDDİN NESİMî KİMDİR?

1369 yılında bugün Azerbaycan sınırları içerisindeki Şamahı şehrinde, bölgenin tanınmış kişilerinden Seyyid Muhammed’in oğlu olarak dünyaya gelen İmadeddin Nesimî’nin asıl adı Ali’dir. Küçük yaşlarda şiir yazmaya başlayan Seyyid Ali daha medrese eğitimi sürerken Hallac’ı Mansur’un “En-el Hak” görüşlerine ilgi göstermiş ve Erdebil’den yayılan Şeyh Safi tarikatının taraftarları ile ilişkiye geçmiştir. Öte yandan, Şirvan’da Fazlullah Naimî’nin hurufîlik görüşlerinin yaygın taraftar bulması ve babası Seyyid Muhammed ile amcası Seyyid Hüseyin’in bunlara katılması Seyyid Ali’yi de etkilemiştir.

Esasen, Naimî ile şahsen de tanışma fırsatı bulan aile Şirvan’da hurufîliğin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamıştır. 1380’li yıllarda Fazlullah Naimî’nin Şirvan’ı mesken tuttuğunu ve Azerbaycan aydınları arasında büyük şöhret kazandığını ‘Vasiyetname’ gibi kendi eserlerinden öğreniyoruz.

Fazlullah Naimî'nin 1394 yılında Timur’un oğlu Miranşah tarafından tutuklanarak, Nahcıvan’daki Alınca kalesinde vahşice katledilmesinin duyulması üzerine hurufîlik taraftarlarının ülkeyi terk ettiğini, artık şiirlerini Nesimî mahlası ile yazan Seyyid Ali’nin ise Anadolu’ya geldiğini tespit ediyoruz.

İlk önce Bursa’ya gelip yerleşen Seyyid Nesimî, Sünni ulema tarafından tepkiyle karşılanmasının ardından, Anadolu’da dolaşarak Bektaşîler arasında görüşlerini yaymaya başladı. Ankara’ya giderek Hacı Bayram Veli ile görüşmek istediği ama, bunu başaramadığı da söylentiler arasındadır.

Yine, Anadolu beylerinden Dulkadiroğlu Ali Bey, Akkoyunlu devletinin kurucusu ve Safevî devletinin kurucusu Şah İsmail’in kayınbabası Uzun Hasan’ın dedesi Kara Yülük Osman Bey ve Karakoyunlu Cihan Şah gibi beyleri de etkilediği söylentiler arasındadır.

Anadolu’da şiirlerinin yaygın olarak bilinip okunması ve Alevilik inancının aktarımında kilit rol oynayan “7 ulu ozan” arasında sayılması nedeniyle bugün de Aleviler arasında çok etkili olan Seyyid Nesimî, görüşlerini yaymak için gittiği Halep’te 1417 yılında derisi yüzülerek katledildi.

YURT HABER