Üç kitap daha 'muzır' ilan edildi!

Üç kitap daha 'muzır' ilan edildi!

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, yeterli gerekçe göstermeksizin üç kitabı 'muzır' ilan etti.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, 'Kin Kanatlılar', 'İçim Dışım Gökkuşağı' ve 'Burcu ve Berk / Cinsellik - Cinselliği Keşfediyoruz' kitaplarını, küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar vererek 'muzır' neşriyat ilan etti.

26 Aralık 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan, kurulun son kararına göre 'Kin Kanatlılar' (Adem Özbay, Az Kitap); 'İçim Dışım Gökkuşağı' (Mehmet Güler, Özyürek Yayınevi) ve 'Burcu ve Berk / Cinsellik – Cinselliği Keşfediyoruz' (Defne Ongun Müminoğlu, Artemis Yayınları) kitapları içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, üzerine 'Küçüklere zararlıdır' ibaresi konularak satılabilecek.

YENİ SANSÜR KURULU AİLE BAKANLIĞI

Türkiye Yayıncılar Birliği; bu 'muzır' kararın, kitapların içeriğine, bağlamına, edebi önemi ve değerine bakılmaksızın, uzmanlar tarafından değerlendirilmeden, yetersiz ve soyut gerekçelerle ve keyfi bir biçimde alındığını belirterek bir bildiri yayımladı.

Eylül ayında alınan kararla 4 kitabın muzır ilan edilmesi üzerine basın açıklaması yapmış ve 2018’de Aile Bakanlığına bağlanan Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun mevcut yapısının ve aldığı kararların, anayasada güvence altına alınmış olan yayınlama özgürlüğünü ihlal ettiğini dile getirmiştik. Bugün görüyoruz ki Koruma Kurulu, kurula nasıl bir uzmanlıkla katkıda bulundukları belli olmayan 5 üyesiyle kitapları 'muzır' ilan etmeye devam ediyor. Kitapların içeriğine, bağlamına, edebi önemi ve değerine bakılmaksızın, uzmanlar tarafından değerlendirilmeden, yetersiz ve soyut gerekçelerle ve keyfi bir biçimde alınan 'muzır' kararları yayıncılığımızı ve kültür dünyamızı tehdit ediyor.

Aile Bakanlığı tarafından atanmış beş birim amirinden oluşan kurul, bu yapısıyla kitaplar hakkında kararlar almaktan vazgeçmelidir. Bir daha tekrarlıyoruz: Temel hak ve hürriyetleri, adalet ilkesi ile bağdaşmayacak şekilde sınırlayan Koruma Kurulu yapısı, bir an önce ulusal ve uluslararası içtihatlara uygun bir şekilde değiştirilmeli; hak ve özgürlüklere zorunlu olmadıkça müdahalede bulunmama yükümlülüğü ve sorumluluğuna uyulmalıdır.

Saygılarımızla,

Türkiye Yayıncılar Birliği