Velilere el kitabı: Tarikatlara dikkat

Velilere el kitabı: Tarikatlara dikkat

Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi, okullara sahip çıkabilmek amacıyla velileri bilgilendirmek için “Veli El Kitabı” hazırladı. “Böyle eğitim olmaz. Böyle müfredat olmaz” denilen kitapçıkta, velilerin okul aile birliklerinde yer almaları için çağrıda bulunularak, seçmeli dersler, cemaatlerle imzalanan protokoller kapsamında yapılan seminerler, ders kitapları ve sosyal etkinliklere ilişkin uyarılar yer aldı. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredatı ve dini vakıflarla yapılan protokollerin ardından öğrenci velileri okullara sahip çıkmak için harekete geçti. Aileler okullarda ekim ayı sonuna kadar seçimle belirlenecek okul aile birlikleri için bir araya gelerek, çocukları için mücadeleye başlamaya hazırlanıyor.

“Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi”, velileri okul aile birlikleri konusunda bilgilendirmek için hazırladığı “Veli El Kitabı”nda okullardaki tarikatlara karşı uyarılarda bulundu, velilerin neler yapması gerektiğini sıraladı. Öğrenci velileri, MEB’in dini motiflerle şekillendirdiği yeni programları ve çocuklarının izin alınmadan dini vakıf etkinliklerine götürülmelerine karşı çareyi okul aile birliği formülünde buldu. Geçmiş yıllarda veli toplantılarına bile gitmeyi zor bir uğraş olarak gören öğrenci aileleri, artık Türkiye’nin dört bir yanında okullarda çocuklarının eğitimlerinde söz sahibi olabilmek, okullardaki eğitim kalitesini yükseltebilmek ve denetleyebilmek için okullarda söz sahibi olmak istiyor.

Geniş yetki

Okul aile birliği yönetmeliğine göre velilerin okulların şekillenmesinde geniş yetkileri bulunuyor. Bakanlığın velilere tanıdığı yetkiler şöyle: “Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak, eğitimde fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle işbirliği yapmak. Okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak. Öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının değerlendirilmesine katkı sağlamak. Milli bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel yarışmaların düzenlenmesi giderlerine katkıda bulunmak. Okula yapılan sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek, şartlı bağışları amacına uygun olarak kullanmak. Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak” maddeleri yer alıyor.

‘Ciddi adımlar’

Okul aile birliklerinin önemine dikkat çeken Veli-Der Başkanı İlknur Kaya Bahadır, “Okul aile birliği okula sahip çıkmanın ilk adımı. Velileri teşvik ediyoruz. Seçimler bittikten sonra da bütün okullarda seçilmiş okul aile birliklerini derneğimize davet ederek eğitimler yapıyoruz. Yönetmeliğe göre okulun yönetiminde de söz sahibi olunabiliyor. Önceden aile birlikleri dini vakıfların etkinliklerini daha çok engelleyebiliyordu. Engellemeyi ortadan kaldırabilmek için protokoller yapıldı. Sosyal faaliyetler yönetmeliğime göre bu faaliyetlere şerh koyma hakkı var. Dini vakıfların okul içi ve dışı faliyetlerine ailelerin onayı olmaksızın götürülmelerini engellemek için çok ciddi adımlar atılabiliyor” dedi.

Velilere el kitabı: 'Tarikatlara dikkat'

Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi, okullara sahip çıkabilmek amacıyla velileri bilgilendirmek için “Veli El Kitabı” hazırladı. “Böyle eğitim olmaz. Böyle müfredat olmaz” denilen kitapçıkta, velilerin okul aile birliklerinde yer almaları için çağrıda bulunularak, seçmeli dersler, cemaatlerle imzalanan protokoller kapsamında yapılan seminerler, ders kitapları ve sosyal etkinliklere ilişkin uyarılar yer aldı. Kitapçıktaki, “Tarikatlara karşı dikkatli olalım” başlığı altında “Okulumuzda Ensar, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti, İHH, Eğitim Bir Sen gibi adlarda çeşitli dernek, sendika ve vakıf, seminerler, projeler, geziler gerçekleştirecek. Eğer çocuğumuzun aldatanlardan-aldatılanlardan olmasını istemiyorsak cemaatlerin ve tarikatların okullarda bu etkinlikleri yapmasına, dini istismar etmelerine izin vermeyelim” denildi.