FORUM | Çağlar Sak yazdı: Eşlerin edinilmiş ve kişisel malları nelerden oluşur?

FORUM | Çağlar Sak yazdı: Eşlerin edinilmiş ve kişisel malları nelerden oluşur?

01.01.2002 tarihinden önce yürürlükte bulunan kanuna göre, eşler arasında ‘’mal ayrılığı rejimi’’ uygulanır. Mal ayrılığı rejimine göre mal hangi eşin üzerine kayıtlı ise onun kişisel malı sayılmakta ve diğer eşin boşanma halinde istisnalar hariç bu mallar üzerinde bir hakkı bulunmamaktadır.

Evlilik, eşlerin maddi ve manevi hayatlarının birleştiği özel bir yapıdır. Bununla beraber eşler evliliklerinin katlanılmaz hale gelmesi ile bu yapıyı sona erdirmek yoluna gidebilmektedirler. Bu bizce de istenilmeyen bir durum olsa da tüm yollar tükendiyse süreçten maddi ve manevi olarak en az hasarla çıkabilmek gerekmektedir.

Müvekkillerimin boşanma davaları ile bağlantılı olarak en çok sorduğu soruların başında evlilik içinde alınan malların durumu geliyor.01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren kanun sonrası, genel kural evlilik içinde alınan malların boşanma halinde eşler arasında yarı yarıya paylaşılmasıdır. Bu paylaşımda kanun eşlerin mallarını kişisel ve edinilmiş mallar olmak üzere ikiye ayırmaktadır ve istisnalar hariç kişisel mallar üzerinde diğer eşin bir hakkı bulunmamaktadır. Ülkemizde evlilik içinde alınan mallar çoğunlukla erkekler üzerine kayıtlandığından konunun özellikle kadınlar için taşıdığı önem büyüktür.

Kişisel Mallar/Edinilmiş Mallar Nelerdir?

-Yürürlükte bulunan kanuna göre kişisel mallar şunlardır: (Her eşin kendisine ait olan ve diğer eşin kural olarak hak sahibi olmadığı mallar)

-Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,

-Evliliğin başlangıcında eşlerden birine ait olan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla (Örn: eşe bağışlanan bir otomobil)elde ettiği malvarlıkları,

-Manevî tazminat alacakları,

-Kişisel mallar yerine geçen değerler. (Örn. evlilik öncesinde eşe ait olan arsanın satış parası ile alınan bir ev)

-Bir eşin edinilmiş malları şunlardır: (Eşlerin kural olarak yarı yarıya hak sahibi olduğu kabul edilen mallar)

-Çalışmasının karşılığı olan edinimler, (Örn:Eşin maaşı ve ya serbest meslek kazancı ile

almış olduğu daire)

-Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, (Örn: Kıdem tazminatı ve işten çıkarılma karşılığı alınan diğer tazminatlar, emeklilik ikramiyesi, emekli maaşı, Bireysel Emeklilik Sisteminden(BES) alınan toplu ödemeler, OYAK’tan alınan paralar vb. tazminat ve aylıklar)

-Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

-Kişisel mallarının gelirleri, (Örn: Eşe miras kalan evin kira geliri)

-Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

Kime Ait Olduğu Belirlenemeyen Mallara Ne Olur?

Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmek zorundadır. Bu husus ispatlanamaz ise çekişmeli mal eşlerin paylı mülkiyetinde sayılır. Bu konudaki diğer bir kural, eşlerin bütün mallarının aksi ispatlanana kadar edinilmiş mal kabul edilmesidir.

01.01.2002 Tarihinden Önce Alınan Malların Durumu Nedir?

01.01.2002 tarihinden önce yürürlükte bulunan kanuna göre, eşler arasında ‘’mal ayrılığı rejimi’’ uygulanır. Mal ayrılığı rejimine göre mal hangi eşin üzerine kayıtlı ise onun kişisel malı sayılmakta ve diğer eşin boşanma halinde istisnalar hariç bu mallar üzerinde bir hakkı bulunmamaktadır.

2002 öncesi ve sonrası dönemlerine dair uygulanacak hukuk kuralları tamamen farklı olsa da iki döneme dair ortak kural, evlilik öncesi alınan mallar kimin üzerine kayıtlı ise onun kişisel malı sayılır ve boşanma halinde diğer eşin bu mallar üzerinde her hangi bir hakkı bulunmaz.


Boşanma sonrası malların nasıl paylaştırılacağına, paylaşma esaslarına ve tasfiye davalarına gelecek makalemde yer vereceğim. Huzurlu ve mutlu günler dilerim.