ÖZEL | THK'ya kumpas dosyasında varan bir: Vakfın paraları çar çur edilmiş!

ÖZEL | THK'ya kumpas dosyasında varan bir: Vakfın paraları çar çur edilmiş!

YURT'un açtığı "THK'ya Kumpas" dosyasında yolsuzluklar ortaya çıkmaya devam ediyor. 2018 yılında göreve gelmesinin ardından, kurumda dönen usulsüzlüklerin üzerine giden mevcut başkan Nogaylaroğlu'nun çalışmaları sonucu, 2016 yılında THK'ya bağlı vakıf üniversitesinde, öğrencilerden yüklü miktarda para alınmasına rağmen, uçuş eğitimlerinin verilmediği ortaya çıktı.

Yurt Haber Merkezi

Türk Hava Kurumu'nda dönen yolsuzluk tartışmaları gün geçtikçe derinleşiyor. En son eski yönetimlerce OdeaBank'tan dünyada görülmemiş düzeyde yüksek oranla; yüzde 28 faizle dolar üzerinden kredi alınmasının ortaya çıktığı kurumda, 2016 yılında THK Havacılık Vakfı'na bağlı okulda, pilotaj öğrencilerinden yüklü miktarda para alınmasına rağmen, uçuş eğitimlerinin verilmediği ortaya çıktı. Ekim 2018’de yeni başkan seçilen Emekli Tümgenaral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu'nun konunun üzerine gitmesi sonucu, kurumca öğrencilerden alınan ders ücretlerinin de nereye harcandığına dair bir bulguya rastlanmadı. Nogaylaroğlu döneminden önceki yönetimlerden de konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi. 

İlgili haberler: YURT, 'Atatürk'ün mirasına OdeaBank kumpası' dosyasını açıyor! - THK’da neler oluyor - Kimin eline kelepçe vurulacak? - Eski THK Başkanı Atılgan'ın iddialarına Keskin Holding'ten yanıt

Kurumda Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği denetim sonucunda düzenlenen 06.11.2018 tarihli YÖK Denetim Raporu’nda skandal veriler yer aldı:

VAKFIN PARALARINI 'BURS' OLARAK DAĞITMIŞLAR

YURT'un edindiği bilgilere göre; dokuzu bir 2016-2017 denetim raporunda da tespit edilen on dokuz öğretim elemanının uzmanlık alanlarıyla uyuşmayan dersler verdiği; üniversitenin toplam cari giderlerinin toplam gelirlerinden yüzde 130 fazla iken uzmanlık alanlarıyla bile alakalı olmayan derslere giren öğretim üyelerine yüksek meblağlarda maaş ödemesi yapıldığı, personel ücret giderlerinin bir yılda 6.679.159,00 TL’den 10.427.196,67 TL’ye yükseltildiği, üniversitede eğitim hayatına devam etmekte olan pilotaj bölümü öğrencilerinin bir kısmından yüklü miktarda ders ücreti alınmasına rağmen uçuş eğitimlerinin verilmediği, alınan ücretlerin nereye kullanıldığının açıklanamadığı, genel geçer ekonomik sıkıntılara atıfta bulunulduğu, gerçekte yüksek lisans diplomasını almaya hak kazanmamış kişilere yüksek lisans diploması verildiği; ÖSYM belgesi olmayan lisans öğrencilerinin, yabancı dil koşulunu sağlamayan, eşdeğerliği olmayan belge veya geçerlilik süresi dolan belge ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ilgili programlara kaydının yapıldığı, sınav yoklama tutanaklarının, diploma defterinin, mezun bilgilerine ilişkin tutulması gereken dosyalarda ıslak imzalı belgelerin bulunmadığı; bu belgelerin esas alındığı usulsüz ve gerçeğe aykırı belgeler düzenlendiği, YÖK’e yalan beyanda bulunulduğu, üniversiteyi kasten zarara uğratacak şekilde usulsüz burs dağıtıldığı, üniversiteye ait gayrimenkullerden birinin üç farklı kiracıya kiralandığı; kiracılardan THK Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti’den yıllık kira bedeli olarak 17.381,64 TL, Acar Grup Firmasından 95.650,32 TL, Özdemir Oto’dan ise 153.969,84 TL şeklinde birbirinden oldukça farklı ve nedeni anlaşılamayan kiralar alındığı ortaya çıktı.

KAR ELDE EDEMEYEN ŞİRKET PERSONELLERİNE PRİM DAĞITILMIŞ
29 Temmuz 2016 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimin raporunda ise, vakfın kuruluşundan itibaren finansmanının tamamen kurucusu olan THK Derneği'nden gelen paralarla sağlandığı, vakfa bağlı şirketlerin kar elde etmemesine rağmen dernekten gelen finansmanla personele yüksek tutarda prim ödemelerinde bulunulduğu ve bu miktarların haksız mal olarak edinildiği ortaya çıktı. 

Raporda bunun yanı sıra; uçak üretme projesiyle ortaya çıkan THK Uçak Fabrika Üretim Sanayi A.Ş. ve THK Uçak İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. iştirakleri bugüne kadar herhangi bir satış gerçekleştirmemesine ve sadece gideri bulunmasına rağmen personellerine prim ödemelerinin yapıldığı, Ankara Esenboğa Havalimanında bulunan bir hangarın Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden ciddi bir kira bedeli karşılığında kiralandığı, ancak hangarın neden kiralandığının bilinmediği gibi hangar üzerinde kiralandıktan sonra da hiçbir işlem yapılmadığı, dolayısıyla vakfın kasten zarara uğratıldığı tespitleri yer aldı.

Aynı zamanda, sözde kredi-finans sorunlarını çözmek için dernek adına yüksek faizli kredilerin çekilerek vakfa bağlı şirketlere ‘’danışmanlık’’ ya da ‘’bağış’’ adı altında kaynak aktarımı yapıldığı, ancak bu kredilerin söz konusu şirketlerin mevcut borçlarını kapatmak yerine bazı şahıs ve yönetimde yer alan üyelere hileli yollarla aktarıldığı ortaya çıktı.