“Tıbbı cihazlarda da yüzde 85 dışa bağımlıyız” 

“Tıbbı cihazlarda da yüzde 85 dışa bağımlıyız” 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ülkemizdeki tıbbı cihaz ihtiyacının yüzde 85.1’inin yurtdışından ithal edildiğini açıkladı.

Bakan Demircan, manyetik rezonans, ultrason, bilgisayarlı tomografi ve dijital röntgen cihazlarının yerlileştirilmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sağlık Bakanlığına yönelttiği soru önergesinde, “Yurtiçi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyacının yüzde kaçı ülkemizdeki üretimden karşılanıyor? Daha fazla ülkemizde üretime yönelmek için bir çalışma var mıdır?” şeklindeki sorulara yanıt verilmesini istedi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ülkemizde üretim yapmayı planlayan veya devlet teşvikleri ile ilgili bilgi almak için Sağlık Bakanlığına iletişime geçen özel ve tüzel kişilere gerekli bilgilendirmelerin yapılarak diğer ilgili kurumlara yönlendirilmelerinin sağlandığını ifade etti.

Bakan Demircan, “Espicom BMI Araştırma Şirketi’nin 2016 Raporu’nda ülkemiz tıbbi cihaz ihtiyacının ithalatla karşılanma oranı %85,1 olarak ifade edilmektedir. Bakanlığım, yerli üretimin artırılmasına katkı vermek amacıyla görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde sektör temsilcileri, üreticiler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmaları yürütmektedir” dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “ Ülkemizde yerli üretimin artırılmasına yönelik olarak, 2015/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TÜBİTAK, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu üyelerinden oluşan Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi’nin tıbbi cihaz yerlileştirme konusundaki çalışmaları devam etmektedir. Başkanlık etmekte olduğum söz konusu Komite’nin sekretarya görevi ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yürütülmektedir. Bu Komite tarafından manyetik rezonans, ultrason, bilgisayarlı tomografi, dijital röntgen ve hasta başı monitörü cihazlarının yerlileştirilmesi çalışmalarına başlanması için karar verilmiş olup, ayrıca yerlileştirilmesi ile katma değer sağlayabilecek tıbbi sarf malzemelerin belirlenmesi için çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda yerlileştirme süreci devam ederken Cazibe Merkezleri Programı Sayın Başbakanımız tarafından açıklanmıştır. Süreci yöneten Kalkınma Bankası tarafından program detayları ve başvuru koşullan ilan edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Demircan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bunlara ek olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na “Kamu alımlarının bölgesel kalkınma ve teknolojik gelişme amaçlı kullanımı” başlıklı Ek 9 uncu madde eklenmek suretiyle kamu alım garantisi verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Mezkûr madde ile ilgili usûl ve esasların ilgili kurumlar tarafından yayımlanması beklenmektedir.”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizin bilim ve teknolojide istenilen seviyeye ulaşamadığını belirterek, “Teknoloji hızla ilerlerken, ülkemiz bu yarışta geride kalmıştır. Tıbbı cihazların yüzde 85’inin ithal ediliyor olması, bu alanda ülkemizin çok mesafe katetmesi gerektiğini göstermektedir” dedi. İthalatın sadece tıbbi ve teknolojik ürünlerde değil, tarım, hayvancılık ve gıdayla ilgili pek çok üründe de artarak devam ettiğini anlatan Ömer Fethi Gürer, “Üretimin olmadığı ve tüketime dayalı bir ekonomik sistem içinde, elbette pek çok sorun da giderek büyüyor. Üretim olmadığı için istihdam azalıyor. İşsizliği baş gösterdiği sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlar, ülkemizde katlanarak çoğalıyor. Bilim ve teknolojide, tarım ve hayvancılıkta, ithalata değil, üretime dayalı bir ekonomik program hayata geçirilmelidir” diye konuştu.