Abdullah Ağırkan

Abdullah Ağırkan

DEVLET VE DEVRİMCİ PROGRAM

"Hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette. Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen ve yalnız kendi postuna özen göstermen yeterli."

Karl Marx

Küreselleşme bitti mi?

Neoliberalizm gömülüyor mu?

Bırakınız yapsınlar devri çözülüyor mu?

Kapitalist sistem küresel anlamda can çekişen domuz gibi debelendikçe etrafa zarar vermeye devam ediyor. Neoliberal piyasacılar gözyaşlarını döviz-mevduat-bonolarla silerken, büyük sermaye sahipleri değişen dünyanın nereye gideceği noktasında endişe içindeler…

Kapitalist sistemin ana yurdu AB-ABD başta olmak üzere tüm küresel yansımalarına bir bakın ve salgının aslında kapitalist ülkelerin önceliklerine vurduğunu görürsünüz…

Devlet aygıtının sadece bir örtüye dönüştüğü ve büyük sermayenin, eğitim, sağlık ve daha pek çok noktada tamamen elde ettiği kapsayıcılıkla devletleştiklerini görmek mümkün…

İşte bu önceliklerin merkezinde kar marjı var sadece…

Sağlıkta dahi kar marjı güden sistemlerin iflasına tanık oluyoruz dünyada. Kapitalist sistem salt kar marjıyla faaliyet yürütür. İşte bu gerçek bize sistemlerin artık eskisi kadar şanslı sömürücü olmayacaklarını göstermekte…

Başta ABD olmak üzere kısa bir analiz, araştırma yaparsanız çöken bir dünya kapitalizmine tanık olursunuz. Gelecekte daha kamucu, halkçı sistemlerin doğuşuna tanık olmamız muhtemel ihtimal…

İnsanlık artık sömürücü sistemlerden ziyada kolektif aklın egemen olduğu bir dünya ile yaşama devam edeceğini tartışıyor. Neoliberal tezlerin bir avuç sömürücü dışında yaşam hakkı tanımadığı dünya halkları geleceğini toplumcu düşüncelerde olduğunu görmeye ve de yüzünü oraya dönmeye başladı.

İnsanlık yeni bir devrimci program eşiğinde ilerliyor. Mevcut sistemin artık yanıt veremediği tezler üretiliyor. Tüm halkların eşit yurttaş olduğu, sömürücü sınıfların çıkarları için değil salat, tüm halkların ortak çıkarları için var olan bir düzlemede siyaset üreten sistem anlayışları konuşuluyor…

İnsanlık yeni bir düzlemde umudu üretme gayretinde. Yeni bir dünya mümkündür anlayışıyla…

“Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.”

Mustafa Kemal Atatürk

Önceki ve Sonraki Yazılar