Abdullah Ağırkan

Abdullah Ağırkan

Halkın iradesi ve Kent uzlaşısı

Politik alan zihniyet ve uygulama olarak özgürlük ve demokrasi alanıdır. Özgürlüğün yok edildiği, birey ve toplumun iradesinin varlık alanı bulmadığı bir uygulama alanı demokrasi alanı olamaz.  

Toplumun iradesinin kurumsallaştığı, yaşam alanı bulduğu, ortak iradenin görünür olduğu, varlık alanı bulduğu alan politik alandır. Bu alanda farklılıkların eşitlik ve özgürlüğüne dayalı yapısı esastır. Bu alan toplumun bireye kurban edilmesi anlayışına izin vermez. 

Demokrasi alanı, yerelin ve toplumun belirleyici olduğu, iradeleştiği, tabandan rızalık ilkesi ile bir araya gelindiği, tabandan örgütlendiği, uygulamada birlikteliğin esas alındığı, sokaktan evrensele doğru yol aldığı alandır. 

 Bu alana demokratik alan da diyebiliriz. Özellikle demokratik yerel yönetimler söz konusu olduğunda; tabandan örgütlenerek yerelin irade olduğu, çoklu meclisin (çoklu toplum – farklılıkların ikrarlı birliği) esas alındığı, toplumun kendisinin kuracağı meclislerle yönetileceği kurumlaşmayı ifade etmektedir.  

Köy ihtiyar meclisi, belediye meclisi, il genel meclisi, kent meclisi gibi kurumlaşmalar günümüzde iktidarların “ofisleri” haline gelse de yerelin iradesinin kurumlaşmasını ifade eder. 

 Bu mana ile düşünüldüğünde “politika yereldir” söylemi toplumun inşasında yerelin demokratik kurumlaşmasına, yerelin kendisiyle ilgili kararları vermesini ifade etmektedir. 

Günümüzde politik alan, siyaset esnafının, “profesyonel” siyasetçilerin iktidar devşirme alanına dönmüştür. “Politika yereldir” söylemi bireyin yaşadığı mekân (coğrafya) ile bağının kurulup kurulmamasının da önemini dile getirmektedir. Bireyin yaşadığı mekan ile bağını kurması, aynı zamanda kültürel hafıza ile bağ kurmasını ifade ediyor.  

Mekân sadece biyolojik yaşamın devam ettirildiği yer anlamına gelmiyor. Mekân, kültürün oluştuğu, yaşam alanı bulduğu, tarihsel hafızanın görünür olduğu yerin ismidir. Bireyin yaşadığı bir zemin vardır.  

31 Mart yerel yönetim seçimleriyle beraber Kürtler-Türkler el birliğiyle Türkiye’de demokrasi mücadelesinin gelişmesinde stratejik tutum aldı “Kent uzlaşısı” doğru bir politik hattın ifadesiydi, sonuç alındı. 

Bu hattın daha da gelişmesi için “doğru kadro birikimi yerel de olmalıdır.” Demokrasi mücadelesi salt profesyoneller ile olmaz, politik hattın içinden gelen doğru-liyakatli insanların! Olması önemledir ve bu göz ardı edilmemelidir.  

 

 

………………………………… 

Yiğitlik inkâr gelinmez 

Tek’e – tek döğüşte yenilmediler 

Bin yıllardan bu yan, bura uşağı 

Gel haberi nerden verek 

Turna sürüsü değil bu 

Gökte yıldız burcu değil 

Otuzüç kurşunlu yürek 

Otuzüç kan pınarı 

Akmaz, 

Göl olmuş bu dağda… 

Ahmed Arif  

Önceki ve Sonraki Yazılar