Abdullah Ağırkan

Abdullah Ağırkan

LİDERLİK VE BAŞARI

Gerçek bir lider mutabakat arayan değil, mutabakatı şekillendirendir...

Martin Luther King

Siyasal mücadele arenası politik gelecek kurgusu demektir. Şüphesiz her lider gelecek kurgusuna sahip olmalıdır. Siyasal kurgu, stratejisi olmayan bir lider, üzeri adressiz pullu bir mektuba benzer; hiç bir zaman bir hedefe ulaşamaz.

Siyasal mücadele arenasında önderlik meselesi geleceğe dair tezleri, yenilikleri kavramak ve nitelikli, alt üst denklemleri bir araya getirmekten geçmektedir. Şüphesiz tüm başarılar nitelikli-dinamik kadrolarla mümkündür…

Bir liderin başlıca fonksiyonu, ümitleri canlı tutmaktır.

John Gardner

Umudu diri tutmanın en temel sebebi “dengelerin farklı alanlara kaymasını engellemektir.” Etrafınıza laklak için onlarca ahmak toplayıp boş sohbetler, eğlenceler için insan bulabilirsiniz…

Ancak mesele nitelikli insan birikimini domine edecek kadro birikimini fazlalaştırmaktan geçmektedir. Gerçek liderler tüm süreçleri organize edecek sadık-nitelikli-dinamik-kadro birikimine dayanır.

Devlet aygıtı bir bütün olarak algılandığı takdirde arenada somutlaşır. Mesele şu ki talip olduğunuz veya olacağınız şeyler için yeterince kafa yormanız gerekir. Tüm liderlik süreci özünde idare edilen masalardan ibarettir.

Atın üstünde komik göründüğünüzü düşünüyorsanız, süvari hücumuna öncülük etmeniz zordur.

Adlai Stevenson

Liderler tüm süreçlerin başat aktörü ve organize edeni olmalıdır. Kurmayları iyi olmayan tüm savaşlar, mücadeleler şüphesiz kayıptır. Mühim olan merkeze doğru birikimi yaratacak kadrolar, kurmaylar yerleştirmektir.

Siyasal mücadele kapsamlı analizlerin doğru tespitiyle anlam ifade eder. Sıradan insanların algısı bu gerçeğe uygun değildir. Bu bir kadro hareketiyle anlam bulabilir ancak.

Önceki ve Sonraki Yazılar