Çetin Osman Budak

Çetin Osman Budak

“Yeni Türkiye” dedikleri...

AKP cenahının ağzından düşürmediği sözlerden birisidir “Yeni Türkiye”! FETÖ ile bir olup devletin altını oyarken, “aynı menzile” yürürken de “Yeni Türkiye” diyorlardı, 15 Temmuz alçaklığıyla mücadele ettiklerini savunurken de “Yeni Türkiye” diyorlar.

Ve bugün kamuoyunda tepki yaratan “Yeni bir devlet kuruyoruz, lideri de Erdoğan’dır” cümlesi de aslında “Yeni Türkiye’nin açılımlarından biridir...

Tepkileri frenlemek için “Tek devlet Türkiye Cumhuriyeti’dir, “Kurucusu da Atatürk’tür” deseler de niyetin öyle olmadığı açıktır. Çünkü Büyük Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin nitelikleri bellidir.

Özellikle 15 Temmuz alçak darbe girişiminin ardından ülkemizin içine sokulduğu sürecin, Cumhuriyetimizin demokratik, hukuk devleti nitelikleriyle bağdaştığı ileri sürebilir mi?

Ya da AKP Genel Başkanı’nın “kültürel iktidar” talimatıyla, eğitimden bilimsel düşüncenin dışlanmasının, üniversitelerin susturulmasının, eğitimde ENSAR ve TÜRGEV gibi vakıflara özel ayrıcalıklar tanınmasının, “Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir” sözüyle örtüştüğünü kim söyleyebilir?

İstiklal Savaşı’nı yöneten, Cumhuriyeti kuran, devrimleri gerçekleştiren, 15 Temmuz’da hainlerce bombalanan Gazi Meclis’in sesinin kısılması, beyhude çabaların bir parçası değil midir?

O nedenle bugünün iktidar sahiplerinin, “yeni devlet” sözlerini düzeltme girişimleri anlamsızdır, geçersizdir ve asıl niyeti örtme çabasıdır.

16 Nisan referandumu göstermiştir ki; demokrasi ve adalet talebi toplumun büyük kesiminin talebidir.

Bu talep karşısında, “Mühürsüz Seçim”le yol alamayacaklarını görenler, OHAL baskısını ağırlaştırarak, kutuplaşmayı derinleştirerek, iktidarlarını kaybetmemek için uğraşmaktadır.

Meşruiyeti olmayan anayasa değişikliğiyle getirilen ‘parti devleti’ modeli de bu arayışın eseridir. Ancak unutulan bir şey vardır; o da milletimizin Atatürk sevgisi ve Cumhuriyete bağlılığıdır.

Büyük Atatürk, umutların tükendiği anda “Geldikleri gibi giderler” diyerek, tam bağımsız, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin yolunu açacak mücadeleyi başlatmış, milletimizle birlikte zafere taşımıştır.

Cumhuriyet kanla, irfanla, gözyaşıyla, emperyalizme karşı savaşla kurulmuştur.

Numara verenlere ya da “Yeni Türkiye” söylemlerine teslim olmayacak kadar kökleri güçlü ve sağlamdır.

Demokrasiyi içselleştirmiş ülkelerde; toplumun geniş kesimlerinin onayını almış temel ilkeler vardır.

Ülkeyi yönetmek üzere her işbaşına gelen, kendi dünya görüşüne göre “Yeni İngiltere, Yeni Fransa, Yeni Almanya” kurmaya kalkmaz, kuramaz.

“Yeni Türkiye” söylemleri de suyu tersine akıtma arayışıdır ve başarısız olmaya mahkûmdur.

Bugün ülkemizin içinden geçtiği süreç karamsarlık yaysa da umut vardır ve unutulmamalıdır ki; gecenin hükmü sabaha kadardır.

Bugünün iktidar sahipleri de geldikleri gibi gidecektir.

Önceki ve Sonraki Yazılar