200 yıldır mutluluk sıralamasında yeri değişmeyen ülke neresidir?

Bugün biraz mutluluk üzerine düşünelim istedim ve son 1-2 yılda bu konuda yapılan araştırmaları inceledim. En yenisiyle başlayalım. 20 Eylül tarihinde kamuoyuyla paylaşılan “2018 Gallup Küresel Duygu Raporu”, 145 ülkeyi incelemiş ve insanlara ne hissettiklerini sormuş. Türkiye, bu 145 ülke içerisinde 53 puan alarak sondan dördüncü sırada yer almış. Enseyi karartmayalım bizden daha kötüleri de var. Örneğin biri uzun yıllardır savaşın içinde olan Afganistan, diğeri Suudi Arabistan’ın askeri saldırılarına maruz kalan Yemen, diğeri de yine benzer sorunlarla uğraşan Tunus… Türklerin olumsuz duygular içinde olmasının başlıca nedenleri ise trafik, hayat pahalılığı, iş imkânlarındaki yetersizlik…

14 Mart 2018 tarihinde yine bir başka uluslararası araştırma gündeme geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından Dünya Mutluluk Raporu açıklandı. Bu raporda 156 ülke inceleniyor. Türkiye, bir önceki yıl 69’uncu sıradaymış, son raporda ise mutsuz insan sayısı artarak 74’üncü sıraya yerleşmişiz. Rapora göre, dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya. Finlandiya’yı sırasıyla Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya takip ediyor. Türkiye ise Belarus ile Pakistan’ın arasında kendine yer bulmuş. Bu sıralamada dikkate alınan kriterler ise gelir, sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destek, refah seviyesi, özgürlük ve güven…

TÜİK’in rakamlarında da mutsuzluk yükseliyor

Biz ülke olarak, öyle ‘bizi çekemeyen ecnebilerin’ raporlarına inanmayız tabii. Türkiye İstatistik Kurumumuz Şubat 2018’de 2017 yılına dair Yaşam Memnuniyeti araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Ancak burada da durum pek parlak değil çünkü araştırmaya göre mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, geçen yıla kıyasla yüzde 3 düşerek yüzde 58 olmuş. Mutsuz olduğunu söyleyen bireylerin oranı ise yüzde 10,4’ten yüzde 11,1’e yükselmiş. TÜİK araştırmasına göre, Türkiye’deki kadınlar erkeklerden daha mutlu. Kadınlarda mutluluk oranı yüzde 62,4 iken erkeklerde bu oran yüzde 53,6 olmuş. Bu oran, 2016 yılında kadınlarda yüzde 64,5, erkeklerde yüzde 58,1’di.

5 Nisan tarihinde ise oldukça farklı bir akademik araştırma okuduk. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker “Mutluluk Ekonomisi” adlı araştırmasının sonuçlarını paylaştı. “Mutluluk Ekonomisi” araştırmasına katılanlardan genel olarak mutluluk düzeylerini belirtmeleri istendiğinde yüzde 15’i mutsuz olduğunu, yüzde 48’i ne mutlu ne mutsuz olduğunu, yüzde 37’si ise kendini mutlu hissettiğini söylemiş.

Bir de 200 yıllık geçmişimize göz atalım. OECD, 2014 yılında oldukça kapsamlı bir analiz yayınladı. Bu analiz, 200 yıl boyunca OECD’ye üye olan ülkelerin gelişimleri birçok kritere göre değerlendiriliyor. Bu kriterlerin içinde mutluluk da var. Mutluluk endeksinde önemli değişimlerin yaşandığı, 1850, 1900 ve 2000 dönemleri baz alınmış, Kişi başına gelir, sağlık, eğitim, gelir dağılımında adalet, politik süreçlere katılım, çevre ve kişisel güvenliğe ilişkin göstergeler baz alınmış. Gelin bu kriterler ışığında Türkiye’nin yerine bakalım. 1850 yılında Türkiye sınırları içinde yaşayan insanlar, tüm dünyada mutluluk sıralamasında 90’ıncı, 1900 yılında 93’üncü sıradayken, 2000’de 89’uncu sırada yer almış. Yani 200 yıldır yaşam kalitesi ve duygusal anlamda olduğumuz yerde sayıyoruz.

Yeni bir yıl geliyor, herkese mutsuzluğumuzun azaldığı bir yıl diliyorum…

Önceki ve Sonraki Yazılar