Türk Telekom sattığı bakır kabloların parasını Hazine’ye ödedi mi?

SON bir haftadır sosyal medyada Türk Telekom
konusu tartışılıyor. Hatta Ekim 2016 yılında
bu köşede yazdığım yazı bile, bugünlerde çok

daha fazla okunur, paylaşılır oldu. Belki de o za-
man muhalefet olayı gündeme getirse, hükümet

de konuyla ilgilenseydi bugün Hariri ailesi ülkemi-
zin milyar dolarlarını cebine koyup ortalıktan tüy-
mezdi!

Türk Telekom’un içinin nasıl boşaltıldığı çok
doyurucu analizlerle, grafiklerle anlatıldı. Ancak
karanlıkta kalan ya da üzerinde çok durulmayan

bir konu var; o da milyar dolarları bulan bakır kab-
lolar. 2013 yılında Türk Telekom, yurdun dört bir

yanına döşenmiş bakır kabloları çıkarıp yerine
daha ucuz olan fiber kablo döşeyeceğini açıkladı.
Türk Telekom’un elinde sadece bakır değil, yine
geri dönüşümde çok kazandıracak olan demir ve
çelik stokları da vardı. 2005 istatistiklerine göre,
şirketin elinde bulunan 80 bin ankesörlü telefon

kulübesi, 21 milyon hatlık santral kapasitesi, tele-
fon hat direkleri ve üzerindeki porselen gibi mater-
yaller bulunuyordu.

Kablolar milyar dolar değerindeydi
Resmi rakamlara göre Türkiye’de 35 milyon
kilometre bakır kablo ağı vardı. O dönemde “Türk

Telekom’dan maden çıktı” başlığıyla verilen ha-
berlere göre, bakır ağ için 160 ayrı kablo çeşidi

kullanıldı. En kalın kablonun döşendiği hatta 1
km’de 4 bin 675 kilogram bakır var. O tarihte
London Metal Exchange’deki spot fiyata göre (7
bin 729 dolar/ton) 1 km’lik en kalın kablodan 36

bin dolarlık bakır çıkıyor. En ince kablonun 1 kilo-
metresinde ise 6 kilogram 750 gram bakır bulu-
nuyor. Değeri ise 52 dolar. 35 milyon mm’lik

kablo ağının tamamının en ince kablodan olduğu-
nu varsayarsak ortaya 1,8 milyar dolarlık bakır çı-
kıyor. Ancak hepsi ince değil. Sektör temsilcileri-
ne göre Telekom’un elindeki bakırın değeri 10

milyar dolar.
Peki, paralar ne oldu?

Telekom yönetimi, o dönemde yaptığı açıkla-
malarda bu hurdaların satışından elde edilen geliri,

yeni yatırımlarda kullanacağını, aradaki farkı da
Hazine’ye ödeyeceğini söylemişti. Telekomcular

Derneği o dönemde yaptığı açıklamada bakır kab-
lolarının satış fiyatı ile yerine tesis edilen fiber op-
tik kabloların maliyet bedeli arasındaki farkın Hazi-
ne’ye devredilmesi gerektiğini belirtmişti. Zira ba-
kır kabloların fiyatı, fiber optikten oldukça pahalı.

Özelleştirilen Türk Telekom ile Bilgi Teknoloji-
leri ve İletişim Kurumu arasında imzalanan imtiyaz

sözleşmesine göre, şirketin sözleşme süresi sonun-
da taşınmazlarıyla ve tüm teçhizatlarıyla kamuya

devri öngörülüyor. Bu maddeye sadece bakır kab-
lolar, diğer hurdalar değil; gayrimenkuller de dâhil.

Ancak Türk Telekom, bugüne kadar Hazine’ye
tek kuruş ödemedi. Ülkenin en büyük bakır stoku
Hariri ailesiyle birlikte buharlaştı!

Önceki ve Sonraki Yazılar