CIA BAŞKANI BURNS

Rusya büyükelçisi...
Ürdün Büyükelçisi...
Obama döneminin,
Dışişleri bakan yardımcısı...

Şimdi,
Biden döneminin CIA başkanı...
William J. Burns...
*

Bugünlerde...
Türkiye ve Ortadoğu ile,
Çok ve pek meşgul!

Biden-Erdoğan 
Görüşmesinden sonra,
İran dahil aramadığı Ortadoğu ülkesi kalmadı...

İki gün önce de,
İsrail’in göbeğine çadır açtı...
*

Yeni CIA başkanı BURNS...
Bilmeyenler için söyleyeyim,
Rockefeller grubunun desteklediği bir isim...

Rockefeller ailesinin lideri,
Atatürk için ne demişti hatırlayalım?
Bizim,
Avrupa- Asya- Ortadoğu ekseninde yapacağımız  “Emperyal yatırımları yüz yıl geriye atan lider Atatürk’tür“ demişti...!

Çünkü!
EMPERYALİZMİN kitabında,
Bağımsızlık
Özgürlük
Bilim
Sanat
Vatan kavramı sıfırdır...
*

İşte tam da buradan yola çıkarsak!
CIA başkanının birinci hedefi,
Atatürk cumhuriyetini yok etmektir...
Haritadan silmektir...

Bize dayatılan,
Yürürlüğe konulan BOP projesinin tam anlamı da budur...
Karşı karşıya kaldığımız,
GÖÇ istilası da bu nedenledir...
*

DEĞİŞ-TOKUŞ

Kınalı kuzular,
Afganistan’a...
ABD’nin askerleri,
Taliban Türkiye’ye...
*

AMA gelin görün ki!
CIA ve İngiliz kraliyet ailesinin desteklediği,
İslam federe devleti hayaliyle yanıp tutuşan...
Dalkavukların,
Dümbüklerin tamamı,
Tayyip beyin külliyesinde karargah kurmuşlar...

Zam,
Zulüm,
İşkence etrafında birleşmişler...

Gayri,
İslamcılık
Milliyetçilik adı altında “Cumhuriyet Türkiye’sini“ Ortadoğu bataklığına sürüklemekte ısrarla ve kararlılıkla çalışıyorlar...
*

YA SORUN,
YA SONUÇ...

Ok yaydan çıktı bir kere...
Ya gerçek!
Milliyetçiler
Müslümanlar
Vatanseverler
Aydınlar...
Soruna,
El koyup çözecekler...

Ya da,
CIA ve kraliyet sarayı...
Sonuca gidecekler...

Önceki ve Sonraki Yazılar