Türkiş Amerikano

Başkanlık sistemimizdeki en ilgi çekici
ve önemli kararname resmî gazetede
yayımlandı...
.
İçişleri Bakanlığı’na yeni görev.!.
ÜLKEYİ İDARİ BÖLÜMLERE
AYIRMA YETKİSİ...
.
Edindiğim bilgiye göre,
Başkanlık sistemimize katkıyı ABD’li
uzmanlar bizzat çalışarak katkı sunmuşlar
Ankara’da...
.
Şu an yapılan ve yapılacak olan her
proje,
Zaten ABD’nin kopyası halinde...
.
Genelkurmayın bakanlığa bağlanması,
İçişlerinin yapacağı idari ayırma işlemi,
Teyit ediyor zaten...
.
ABD federal sistemine bakacak
olursak,
Ulusal düzey.
Eyalet düzeyi.
Yerel yönetimler düzeyi...
Anayasaya göre,
Kongre, eyalet oluşturma ve kabul
etme yetkisine sahip...
.
Bizde de,
Bunlar zamanla olacak ama!
Farkımız,
ABD’de her şeye anayasal kurumlar
karar verecek,
Türkiye’de,
Tayyip Bey karar verecek...
.
Kısaca,
Sistem Amerika’dan...
Kararlar Tayyip Bey’den...
Yani,
Türkiş Amerikano modeli...
.
Tayyip Bey’in beyin takımından,
Tanrıverdi “Eyalet sistemine
geçeceğiz” demişti ya!
Hah işte öyle bir şey...

Önceki ve Sonraki Yazılar