Mustafa Ülkü Caner

Mustafa Ülkü Caner

50 Türk 1 Arap yaparmış (!)

Günümüzün “gözde” emineli kişilerden ve işadamlarından ve iktidar partisinin güvenilir unsurlarından önde gelen biri şüphesiz Ethem Sancak’tır.

Sağ olsun İzmir’e de epey bina dikti.

İyi mi yaptı, kötü mü ayrı bir şey.

Yaptı ve hem de muhalefetin büyük başkanlığı ile gayet uyum içinde!

Olabilir mi?

Olabilir.

Neden olmasın?

Diyeceğim ama işte şeytanlar dürtüyor.

Niçin ve nasıl?

Umarım tüm işadamlarının önü böyle açılır!

***

Ama şimdi konu işte bu Ethem beyin geçenlerde söylediği bir laf:

“Dik duran bir Arap, ruhunu Batı’ya satmış olan 50 Türk’e bedeldir “.

Vallahi doğru söylemiş.

De, sorun dik duran Arap meselesinde!

Maalesef o kadar azlar ki dik duran bunların içinde.

Akan petrol gibi kıvrım kıvrım maşallah hemen tüm Arap liderleri ve şürekâsı…

Çoğunun elleri bizzat Arap kanı ile kirlenmiş.

Hem de Amerikan dolarları karşılığı yaptıkları uşaklık ile.

***

Uşaklığın, satılmışlık ruhunun, hainliğin maalesef ne dini var ne de milliyeti!

Tam beynelmilel bir aşağılık durum yani!

Özellikle en yakın yol arkadaşlarını satan hainleri çok sık görüyoruz.

Sayıları o kadar çok ki hem de.

Özellikle hakkın hukukun, adaletin çiğnendiği düzmece davaların ve tertiplerin havada uçuştuğu ülkelerde…

Hiç uzağa bakmayın!

En yakınlarda ve hatta bazılarının aynaya bakmaları kâfi bu örneklerden görebilmeleri için!

***

Ama Ethem Bey yine de haklı.

Mesela 1 tane Filistin halkının haklarını savunan Filistinli kahraman Arap, 50 tane yoldaş ve vatan haini Türk’e neden bedel olmasın?

Mesela Filistin halkı için Filistin’de katledilen Bora Gözen ve arkadaşları da İsrail ve Amerika’ya uşaklık eden binlerce şeriatçı Arap hainlerinden çok daha değerlidir.

Hatta bence Bora Gözen gibi böyle kahraman 1 Arap, 50 değil 1000 tane bile mesela hain Arap, Türk, Alman, Japon, Yunan veya Rus’a değerdir!

Zira değer veya bedel bir kişinin kökeniyle ilgili değildir.

Hiç kimse kökenini, ırkını, cinsini belirleyemez.

Dolayısıyla değer, bedel gibi ölçüye esas alınan unsurlar doğum sonrası içinde bulunduğumuz aile, sosyal ortam, eğitim ve aslında tabi olduğumuz sistemin bizi ne hale soktuğu ile ilgilidir.

“Bir Türk dünyaya bedeldir”.

Elbette, ama kendi o söylendiği koşullarda.

Kurtuluş Savaşı’nda yedi düvelle savaşan bir Türk dünyaya gerçekten bedeldir.

Burası kesin!

Ama Türk, Arap, Kürt vs olup da hain, hırsız, soysuz, yalancı, dolandırıcı veya ahlaksız yok mu?

Elbette var.

Ve onların bini bir para yapmaz!

Önceki ve Sonraki Yazılar